Resmi Gazete'de bugün (29 Haziran 2020)

29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 saylı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Partinin 2014 ve 2015, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin 2014 ile 2015, Hak ve Eşitlik Partisinin 2016, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2015, Millet Partisinin 2015 ve 2016, Vatan Partisinin 2015 ve 2016, Hür Dava Partisinin 2016, Genç Partinin 2016 ve 2017, Cihan Partisinin 2016, Önce İnsan Partisinin 2016, Demokrat Partinin 2016, Halkın Yükselişi Partisinin 2016, Emek Partisinin 2016, Emekçi Hareket Partisinin 2016 ve 2017, Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2016, İşçi Kardeşliği Partisinin 2016, Kürdistan Özgürlük Partisinin 2016, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2016, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2016 ile Kadın Partisinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Genç Anadolu Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 132 bin 180 lira 56 kuruş gelir, 216 bin 113 lira gider olmak üzere toplam 348 bin 293 lira 56 kuruş karşılığı parti mal varlığının Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca Hak ve Eşitlik Partisinin 2015 kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan toplam 6 bin 190 lira 6 kuruş gider karşılığı mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Devrimci İşçi Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, kanuna uygun olmayan 471 lira 91 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna karar verildi.

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 9 bin 403 lira 65 kuruş gelir, 20 bin lira gider olmak üzere toplam 29 bin 403 lira 65 kuruş parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunlar dışındaki bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu, Türk vatandaşı olmayan bir kişinin yaptığı bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı incelemesinde, bilgilerin süresinde verilmediği, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Parti Genel Merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı kabul edilmedi.

Parti genel merkez defterlerini ibraz etmeyen Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

(A.A)

Ankara Üniversitesi 315 personeli alacak

Ankara Üniversitesi 172’si hasta bakım elemanı olmak üzere 315 sözleşmeli personel alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 172 hasta bakım elemanı, 98 temizlik görevlisi, 45 güvenlik görevlisi personeli sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Şartları taşıyan adaylar, 29 Haziran 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapacaklar.

Kura çekimi 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Başvuru sahipleri, kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak. Kura çekimi http://youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacak.

Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek.

TÜBİTAK, 15 uzman alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara’da Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 15 uzman/uzman yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, 20 Temmuz'a kadar başvuru yapacaklar. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.