15 °C

Resmi Gazete'de bugün (29 Mayıs 2020)

29 Mayıs 2020 Tarihli ve 31139 Sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (29 Mayıs 2020)

DİR’de döviz kullanım oranı azami sınırı, tüm sektörlerde yüzde 80’e yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi tebliğinde değişikliğe gitti. Düzenlenen belgeler için otomotivde yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünlerinde yüzde 60, tekstil ürünlerinde yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünlerinde yüzde 70 olan azami döviz kullanım oranı, bunların dışında kalan sektörlerde olduğu gibi yüzde 80 olarak belirlendi.

Bakanlığın Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (İhracat: 2020/10) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin belge/izin düzenlenmesiyle ilgili 17’nci maddesinin 9’ncu fıkrasında yapılan değişikliğe göre, döviz kullanım oranının ne kadar olacağı, yüzde 80’lik azami sınırı geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek.

Fıkradaki ”ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami yüzde 100 olarak tespit edilebilir” hükmü aynen korundu.

Aynı maddenin 10’ncu fıkrasında ise “Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir” hükmündeki “bu oranları” ibaresi “9’ncu fıkrada belirtilen azami oranları” şeklinde değiştirildi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanımı azami sınırının tüm sektörler için yüzde 80 olarak belirlenmesiyle hükmü, 29 Mayıs 2020’den sonra düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik…

-Denize elverişlilik belgelerinde denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler; kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde belgelendirilmeleri de dâhil olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıldönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada yapılacak. Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte gerçekleştirilecek. Bu gemilerde gerek görülmesi durumunda, denetimi yapan personel veya onuncu fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşların teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim yapılabilecek.

Maddede yolcu gemisi hariç diğer gemilerde iki karar sörveyi aralığının 36 ayı geçemeyeceğine ilişkin hükmün kaldırıldı.

Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esaslar da yeniden belirlendi. Buna göre, liman başkanlıkları yetki alanında bulunan gemi ve su araçlarının Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey yetkisi, tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerde denetim uzmanları tarafından yapılacak.

Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman tarafından yapılabilecek.

Tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi denetimi, denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca da gerçekleştirilebilecek

Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yapılacak.

Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgeleri ve Su Aracı Uygunluk Belgeleri liman başkanı tarafından imzalanacak.

Gemilerin yurt dışında bulunduğu durumlar hariç Denize Elverişlilik Belgesine esas olan sörveylerden deniz sörveyi her durumda İdare tarafından yapılacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Koronavirüs nedeniyle yapılan ertelemeler

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 11 Mart 2020 tarihi ile 31 Temmuz 2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin ve denetlemelerin süresinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Kanunu göre, bu süre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 ay süreyle uzatılabiliyor.

Kanunla belirlenen bu sürelerin sonunda denize elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler; kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması durumunda denizde belgelendirilmeleri de dâhil 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SGK, 20 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumun merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında yazılı ve sözlü sınavı ile 20 adet sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun, 1 Ocak 2020 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış bulunmaları, KPSS’nin ilgili puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 8 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde (Saat:17.30’da) sona erecek.

Yazılı sınav Ankara’da 12 Temmuz 2020 tarihinde saat: 10.00’da test usulüyle yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecek.

-Burdur’da antik kent sit alanını genişletildi, bir höyük sit alanı olarak tescil edildi…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Burdur İli Bucak İlçesi Kestel Köyünde Karabayır mevkiinde Kodrula antik kenti 1. derece arkeolojik sit alanı sınırı, yeni tespit edilen duvar, yapı kalıntıları, seramik parçalarını kapsayacak şekilde genişletilip güncellenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Kurul, Burdur İli Bucak İlçesi Ürgütlü Köyü Derbent mevkiinde tespit edilen Pazaryeri Höyüğün ise 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesini kararlaştırıldı.

MKE’den hurda ihaleleri…

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif hurda malzemeleri kapalı zarf teklif alma usulüyle satışa çıkardı.

Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, iş makinası, paslanmaz, dizel ve benzinli motor, ayıklanması ekonomik olmayan demir çelik malzeme, atölye artığı malzeme, elektrik motoru ve dinamosu, elektrik-elektronik, tank, varil, tüp, beton direk, kesici ve ayırıcı, izolatör, kablo, karavan, konteyner, tekne ve römorkör, inşaat demiri, tezgah, alet, malzeme, teresubat nitelikli malzeme, mazot, galvanizli çelik halat ve lastik hurdalarını, demir çelik, alüminyum, pirinç talaşını ihaleyle satacak.

İhaleler, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Haziran tarihlerinde saat: 14.00’de Ankara’da yapılacak.

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, Kırıkkale, Aliağa/İzmir ve Seymen/İzmit MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Teklifler, ihale tarihlerinde saat 14.00’e kadar Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap