Resmi Gazete'de bugün (30 Haziran 2020)

30 Haziran tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

Cumhurbaşkanı Kararları

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)
–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2704)
–– Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)
–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)
–– Kurucu Vakfına Kayyım Atanan ve Garantör Üniversitesi Tarafından Yapılan Denetimler Sonucunda Mevcut Mal Varlığıyla Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Sürdüremeyeceği Tespit Edilen ve Bu Durumu Yükseköğretim Kurulunca Onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2708)

Atama kararları

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aziz AKSOY’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/310)

Yönetmelikler

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

–– Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

Kurul kararı

–– Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2015/19917 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/37725 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay kararı 

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı