Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2020)

8 Haziran 2020 tarihli ve 31149 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TMSF, Çukurova Davutpaşa Gayrimenkullerini yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Çukurova İthalat ve İhracat Türk A:Ş’nin amme borcundan dolayı haczettiği bu şirkete ait Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü kapalı zarf ve açık artırma usulüyle yeniden satışa çıkardı.

Fon, 16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla, Çukurova Davutpaşa Gayrimenkullerini 8 Nisan 2020’de satışa çıkarmıştı.

İstanbul Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan 3 adet blokta (Davutpaşa Projesi) maliki olduğu 6 adet ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50 hissesi ile 52 adet konut nitelikli bağımsız bölümü 52 milyon lira muhammen bedelle ihale edecek.

İhaleye katılabilmek için, 5 milyon 200 bin lira nakit teminat veya nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında devlet tahvili, hazine bonosu, hazine kefaleti verilmesi gerekiyor. Teminat dekontu, mektubu ve diğer belgeler 23 Haziran 2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar Satış Komisyonuna teslim edilecek.

İhale, 24 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 26 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30’da ihalenin yapıldığı yerde gerçekleştirilecek.

Bağımsız Denetçilik Sınavı 22 Ağustos'ta yapılacak

Bağımsız Denetçilik Sınavı, 22 Ağustos 2020’de Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sınav için müracaatlar, 15-26 Haziran arasında yapılacak. Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" internet adresine yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Müracaatlar, kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurum internet sitesinden duyurulacak.

Sınava, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

İstanbul Valiliği'nden kamu binalarının güçlendirilmesi için ihale daveti

İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında İstanbul'daki çeşitli kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik ihale davetinde bulundu.

Valiliğin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan "Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi" ihale davetine göre, inşaat sözleşme paketi kapsamında Esenyurt ve Silivri'deki 4 eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecek.

Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak. Teklifin, para birimi cinsinden veya korvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 525 bin lira veya eş değeri bir geçici teminatla 13 Temmuz 2020'de saat 14.00'e kadar teslim edilecek.
Proje, Türkiye’nin, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası'ndan, Alman Kalkınma Bankası'ndan ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan İstanbul'daki hastane, okul ve idari binaları içeren kamu binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak üzere kullandığı krediden karşılanacak.

TCDD’den üstyapı iyileştirme ihalesi…

Devlet Demiryolları (TCDD), Eskişehir-Konya hattında 4 kilometrelik yol kesiminde 6 bin 450 adet beton travers değiştirme işi satın alacak

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, alım yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 30 Haziran 2020 günü saat 14:30’a kadar verilecek. Teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat verilecek.