23 °C

Resmi Gazete'de bugün neler var?

Bugün tarihli Resmi Gazete'de 2020 Ağustos ayına ait dahilde ve hariçte işleme izin belgelerinin listesi yayımlandı. İşte 8 Eylül Resmi Gazete içeriği...

Resmi Gazete'de bugün neler var?

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün tarihli Resmi Gazete'de 2020 Ağustos ayına ait dahilde ve hariçte işleme izin belgelerinin listesi, yurt içi satış ve teslim belgelerinin listesi ile vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin listesine yer verildi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap