'Saadet zinciri'ne üye olmak haklı fesih sayıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, iş yerinde ek gelir olarak saadet zinciri oluşturduğu iddiasıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin açtığı davada iş vereni haklı buldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, "ek gelir elde etmek için saadet zinciri platformuna üye olduğu" gerekçesiyle işten çıkartılan işçinin işe iade talebini reddetti.

İzmir'de yaşayan D.D, geçen yıl çalıştığı şirket tarafından "yapılan duyurularla açıkça yasaklanan iş ve işlemlerde bulunduğunuz tespit edilmiş ve savunmanız alınmış olup iş sözleşmeniz disiplin kurulunca İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca feshedilmiştir." gerekçesiyle işten çıkartılınca konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 13. İş Mahkemesi, davacının şirketin duyurulara rağmen ek iş olarak kamuoyunda "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satış işlemleri yapan bir platforma katıldığı, iş görme borcunu kendi iş verenine karşı yerine getirmesi gerekirken kazanç sağlayıcı ek işlerle uğraştığı, bu davranışın iş verenin güvenini sarsıp iş yerinde olumsuzluklara neden olduğu gerekçesiyle işe iade davasının reddine karar verdi.

Davacı D.D, daha sonra kararın düzeltilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de ilk derece mahkemenin kararını onadı.

Daire, gerekçeli kararında şu görüşlere yer verdi:

"Söz konusu iş yerinde 2011 ve 2016 yıllarında yapılan duyurularda kar amaçlı olsun olmasın çalışanlar arasında para ilişkisine girilmesi ve para toplanması yasaklanmıştır. Davacı, savunmasında ilgili duyurulardan haberdar olduğunu belirtmiştir. Çalışan İ.Ö'nün 'Bu işi kesinlikle yapamayacağım, ne nakit ne de zamanım var.' dediği ancak D.D'nin 'Arkadaşım biz seni üye yapalım, sen kazanınca bize parasını verirsin diyerek tekrar ikna etmek istedi. Başarılı olamayınca vazgeçtiler.' şeklinde beyanı vardır. Bu açıdan bakıldığında güven ilişkisinin sarsıldığı anlaşılmakla geçerli fesih hükümleri ile davanın reddine dair ilk derece mahkeme kararının yerinde olduğu anlaşılmakla davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir."

Davalı şirketin avukatı Ali Onar yaptığı açıklamada, firmada çalışanların 2011 yılında yetkililerden habersiz saadet zincirine üye olduklarını belirtti.

Bu durumun fabrika düzenini olumsuz etkilediğini vurgulayan Onar, şöyle konuştu:

"Bu nedenle çalışanların kendi maaşı haricinde ek kazanç sağlanmasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra bu tür saadet zincirlerinde yer alınmasının kabul edilemez olduğu duyuruldu.

Davacı da 2016 yılında ek iş olarak 'yeni iş ortaklarının sisteme dahil edildiğinde kazanç elde edildiği' bir oluşuma iş arkadaşlarını dahil etmeye çalışmıştır. Bu nedenle iş akdini feshettik. Kaldı ki saadet zinciri olarak bilinen piramit satış işlemlerinin yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır."

Bu konularda ilginizi çekebilir