22 °C

Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı memur alımı yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kamu Personeli Alım İlanları" sayfasında paylaşılan ilana göre 200 personel istihdam edilecek. İşte Sağlık Bakanlığı memur alımı detayları...

Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Kamu Personeli Alım İlanları" sayfasında paylaşılan ilana göre Sağlık Bakanlığı memur alımı yapacak. 200 personelin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı memur alımı için süreç Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden işleyecek. Adaylar Sağlık Bakanlığı memur alımı başvurularını ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek.

200 memur alımı için başvuru sürecinde ortaöğrenim mezunu adaylar KPSSP94, ön lisans mezunu adaylar KPSSP93, lisans mezunu adaylar ise KPSSP3 puanları ile tercihlerini yapacaklar. Tercihlerin ÖSYM'ye gönderildiği gün itibariyle sınava giren, öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olan adaylar başvuru yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı memur alımı tercih işlemleri 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 16 Eylül günü, saat 23.59'da sona erecek başvuruların ardından adaylar tercihlerinde değişiklik yapamayacak.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "Aday İşlemleri" sayfasından gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih sürecinde başvuru ücretleri ise 20 Türk Lirası olacak. Adaylar tercih ücretlerini ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfasından gerçekleştirebilecekler.

Başvuru şartları nelerdir?

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Sağlık Bakanlığı'ndan memur alımı ilanı

Sağlık Bakanlığı memur alımı ilanı adaylarla paylaşıldı. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 200 personel alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek kadroların bulunduğu KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 10 Eylül – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap