Sağlık Bakanlığı personel alımı | KPSS-2020/11 tercih kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 16 Eylül'e kadar devam edecek KPSS-2020/11 tercih işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. İşte KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ve merak edilenler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sağlık Bakanlığı'nın bazı kadrolarına personel yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarında yapılacak yerleştirmeler için başvurular öncesinde ÖSYM KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı. Adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemlerini bu tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecekler.

Hangi puanlar kullanılabilir?

Adayların Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri öncesinde 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş birine girmiş ve gerekli puanı almış olmaları gerekiyor. Bu sınavlara girmeyen ve geçerli puanı bulunmayan adaylar ise Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunamıyor. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunda belirtildiği üzere tercih işlemlerinde ortaöğretim mezunu adaylar KPSSP94, önlisans mezunu adaylar KPSSP93, lisans mezunu adaylar ise KPSSP3 puanını kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Kimler tercih yapabilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihinde bulunacak adayların tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih tarihleri

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunda belirtildiği üzere başvuru işlemleri 10 Eylül 2020 tarihinde başladı. Adaylar tercih işlemlerini 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecekler. Bu sürenin ardından tercihler tamamlanacak. Yine adaylar tercih sürecinin sonunda, yaptıkları tercihleri değiştiremeyecekler.

Başvurular nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "Aday İşlemleri" alanından gerçekleştirilecek. Adaylar bu alana T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapabilecekler.

Bu alanda tercihlerini sıralayan adaylar daha sonra "Tercih Bildir" alanına tıklayarak işlemlerine devam edebilecek.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için ödenecek tercih ücreti 20 Türk Lirasıdır. Bu ücret kredi ve banka kartı ile ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "Ödemeler" kısmından ödenebilmektedir. Ödeme süreci 17 Eylül 2020 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Bu sürede ödemelerini yapmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri sonrasında yerleştirme işlemleri yine ÖSYM tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olan aday, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının duyurulması

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile yapılacak tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden adaylarla paylaşılacaktır. Adaylar ÖSYM'nin "Sonuç" sayfasından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarını öğrenebilecektir.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınava ya da mülakata tabii tutulmadan, yerleştirilmesi yapılan kadrolara atanacaktır.

Genel başvuru şartları nelerdir?

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Etiketler