11 °C

Sağlık sigortalarında Kayseri büyük potansiyel

Sağlık sigortalarında Kayseri büyük potansiyel

Mümtaz BEĞEN / Kayseri Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı

Sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı taze fon yaratma işlevinin yanında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak kabul edilmekte. Kayserili; "Devlet çalgı sen çengi, uymaya bak" geleneğinden gelmesine, yani bir anlamda yeniliklere hazır, razı olmasına rağmen, birçok hususta geç harekete geçmiştir. Ancak temel felsefe olarak sigortanın, iyi günde katkıda bulunulan bir havuz olduğu ve kötü günde sıkıntıların bu havuzdan giderildiği, aslında çok önemli bir yardımlaşma ve dayanışma aracı olduğu işlenilerek, Kayserili'nin sigorta bilinciyle tanışması sağlanmıştır.

Sanayileşmeyle birlikte, makine ve hammaddelerin temini ve nakliyesi, üretim, mamulün satışı ve nakliyesi derken, yangın sigortalarının yanı sıra, mühendislik, sorumluluk ve nakliyat gibi birçok farklı sigorta branşına da ihtiyaç duyulmuş, Kayserili hızlı bir şekilde sigortacılık sektörünün nimetlerinden de yararlanmaya başlamıştır. Ülke ortalamasının çok çok üzerinde, hızlı bir şekilde sanayileşen, buna paralel olarak nüfusu artan ve cazibe merkezi olan Kayseri'deki bu değişim, sigorta sektörünce de fark edilmiş ve şirketlerin alakaları sonucu Kayseri bugün hem ihtiyaç sahibi hem de bilinçli tüketicilerin yer aldığı 'sektörün er meydanı' halini almıştır. Birçok sigorta şirketi ya bölge müdürlüğü ya şube ya da temsilcilik düzeyinde faaliyet sunarak, Kayseri'de ki potansiyelden pay almaya çalışmıştır.

Ama enteresandır ki şirketlerin bu yoğun ve direkt ilgisi hiçbir zaman acente meslektaşlarımızın önemini azaltmamış, bilakis artırmıştır. Çünkü Kayserili, yine geleneğinden gelen bir prensip gereği; 'ben, seni bilirim' mantığıyla hareket etmek suretiyle hizmeti daima aracı kurum olan acenteden almayı tercih etmiştir. Tabii bu da doğal olarak sigorta şirketlerinin ya mevcut acentelerini daha donanımlı hâlâ getirmelerini zorunlu kılmış ya da nitelikli acente ağı oluşturmalarını sağlamıştır.

Şehrimizde faaliyet gösteren acente sayısı 250 civarındadır. Yüzde 90'ı şehir merkezinde ve elementer branşlarda hizmet vermekte olan acentelerimizin poliçe çeşitliliği olarak henüz sigortalılar ile buluşturmadıkları mevcut bir ürün yok dersek, yanlış bilgi vermiş olmayız. Hatta her ne kadar geçmişte yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle hayat sigortaları sahasında oldukça büyük bir gerileme yaşanmış olsa da, bireysel emeklilik sigortaları kanunu çıktıktan sonra bu alanda çalışan acentelerin yoğun gayretleri sonucu emeklilik sigortalarında da olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.

Kayseri'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu ve henüz doyuma ulaşmadığı diğer bir saha da sağlık sigortalarıdır. Geçmiş yıllarda 100 kişiden bir kişi özel sağlık sigortası yaptırma gereği duyarken, özel hastanelerin Kayseri'yi ciddi bir sağlık üssü haline getirmesiyle beraber, sigorta sektörü de bundan olumlu etkilenmiştir. Bu yeterli değil ama, öncesine nazaran ciddi bir ivme kazanılmış ve sağlık sigorta poliçesi sahibi sayısı da 5-6 kat daha artmıştır. Önümüzdeki yıllarda kapışma alanı olacak iki alanın, sağlık sigortaları ve mesleki sorumluluk sigortaları alanı olacağını öngörmekteyiz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap