Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası Bursa’da yapılıyor

BEBKA’nın “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası, Bursa’da başladı. Çalışmanın çıktılarının ulusal ve bölgesel politikaların oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ESRA ÖZARFAT
BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen, “TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası” Bursa’da başladı. Gün boyu sürecek şurada “Akıllı Uzmanlaşma ve Yenilik”, “Yenilik, Ar-Ge ve Tasarım Gündemi Nedir?”, “Stratejik Öncelikler Ne Olmalı?” ve “Ekosistemi Geliştirme Gündemi ve Program Önerileri” başlıklı oturumlar yapılacak.

Şura’nın açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kamu kurumları yöneticileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri temsilcileri katıldı. Çalışmanın çıktılarının ulusal ve bölgesel politikaların oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yüksek teknoloji vurgusu yapıldı

Açılışta konuşan Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat, “2018 yılında imalat sanayi ihracatı içindeki orta düşük ve düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 62,2 iken yüksek teknolojili ürün ihracatı payı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. TR41 bölgesinde bu oranlar 2018 yılı için orta düşük ve düşük teknolojide yüzde 38,5, yüksek teknolojide yüzde 3,9 olarak göze çarpıyor. OECD ülkeleri ortalamasına bakıldığında özellikle ileri teknoloji ihracatının yüzde 18 dolaylarında olduğu görülüyor. Bu rakamlar Türkiye’de özellikle stratejik sektörlerde yüksek teknoloji üretiminde çağın gerektirdiği üretim altyapısı ve uygulamalara daha çok ağırlık vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

Küresel ekonomide fark yaratabilmenin yolu: Dönüşüm

TÜİK verilerine göre Bursa’nın son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin de etkisiyle ihracat artışının yüzde 4 ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Canbolat, 2010 yılında 10,7 milyar dolar olan Bursa ihracatının 2018 yılında 11,1 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi. Yakup Canbolat, “Özellikle küresel pazarlar ile bütünleşik bir tedarik yapısına sahip olan Bursa’daki belli başlı sektörlerin küresel ekonomide fark yaratabilmek için bilgi ve teknoloji düzeyi yüksek Ar-Ge ve yeniliğe dayalı, kaynakların verimli kullanıldığı, yeni istihdam imkanlarının sağlandığı bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Yeni ekonomik model için planlı ve bütünleşik bir yaklaşımın geliştirilmesinin önemi ortadadır” diye konuştu.

Bölge bir bütün olarak ele alınacak

Bu kapsamda hayata geçirilecek TEKNOSAB projesinin yeni nesil OSB çalışmalarına örnek olacağını belirten Yakup Canbolat, dönüşümde Ar-Ge ve tasarım merkezlerini kilit rol oynadığını kaydetti. Canbolat, Bursa’da 118, Eskişehir’de 19, Bilecik’te ise 4 Ar-Ge merkezi bulunduğunu, Bursa’nın 25 tasarım merkezi ile dördüncü sırada yer aldığını ifade etti. Bu veriler ışığında akıllı uzmanlaşma stratejisi kavramının öneminin altını çizen Canbolat, şunları söyledi, “Gelişen ekonomilerde modernizasyon, yatırım ve mevcut iş gücünün uzman olduğu sektörlerde yenilik yaparak büyümenin adı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaklaşımı geleneksel büyüme modellerinden ayıran en önemli özelliği yeniliğe dayalı bir model ile bölgenin potansiyel gelişimini, dönüşümleri dinamik bir sistem içinde ele almasıdır. Ayrıca bölge potansiyelini ortaya koymak için bilgi yoğun alanların belirlenmesini önermektedir. Stratejik çalışmalar ile mevcut yerel ekonomik ve Pazar fırsatları incelenerek teknoloji ve Pazar alanlarının belirlenmesiyle ekonominin yeni dönüşümüne olanak sağlanacaktır. Bölgemizin gelişimini bir bütün olarak ele almak gerektiğine inanıyoruz.”

Nano teknolojiler için mükemmelliyet merkezi kuruluyor

BTSO Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, uluslararası rekabet şartları içinde artık ülkelerin değil, bölgelerin ve şehirlerin rekabet içinde olduğunu söyledi. Bu anlamda bölgesel stratejilerin dünya ekonomisine yön verdiğine dikkat çeken İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak attıkları adımların Türkiye’nin hem ihracat hem de 2023 stratejilerini de kapsayan bölgesel stratejilerinin oluşmasına katkı sağladığını dile getirdi. Burkay, şunları söyledi, “Özellikle Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi’ni (BUTEKOM) kurarken BEBKA’dan önemli destekler aldık. Tekstil Sektörü Mükemmelliyet Merkezi’ni kurduk. Ardından geleceğin malzemesi olan kompozit malzemelerde İleri Kompozit Malzemeler Mükemmelliyet Merkezi’ni hayata geçirdik. Şimdi nano teknolojilerde bir mükemmelliyet merkezini de BUTEKOM çatısı altında hayata geçireceğiz.”

Akıllı şehircilik uygulamalarına odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da akıllı şehircilik uygulamalarının son yıllarda öne çıktığına işaret ederek ulaşım, sağlık, yönetim, çevre, enerji ve sağlık gibi pek çok alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteğiyle şehirdeki kaynakların etkin yönetildiği, sürdürülebilir kalkınma hedefli, yaşam kalitesi odaklı, rekabetin geliştirildiği bir süreç olduğunu aktardı. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 600 kilometre fiber optik kablo iletişim ağıyla Bursa’nın altyapısı en güçlü şehirler arasında yer aldığına vurgu yapan Alinur Aktaş, mevcut veri merkezinin de uluslararası sertifikalı ilk veri merkezi olduğunu hatırlattı.

Etiketler