Seçim Güvenliği Platformu kuruldu

Demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri, bir araya gelerek adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerini birleştirerek Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’nu oluşturduklarını duyurdu.

ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri; bir araya gelerek Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’nu oluşturduklarını duyurdu. Platformun kuruluşu; Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılan toplantı ile duyuruldu.

Platformda şu kurumlar yer aldı:

KESK, TTB, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Sosyal Demokrasi Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Antikapitalist Müslümanlar, Diyalog Grubu, Düşünce Suçuna Karşı Girişim ve Yurttaş Girişimi

Demokrasi İçin Birlik adına Nesteren Davutoğlu ve Tayfun Görgün, platformun kuruluş açıklamasını yaptı. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Biz aşağıda imzası bulunan demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri, ülkemizde adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirip, Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’nu oluşturuyoruz.

Temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır. Yaklaşık 60 milyon seçmenin her birinin isteği olduğuna inandığımız bu hedefe ulaşmak için bir araya geldik. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız, adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati önemde olduğunu bilerek çalışıyoruz. Seçimlerin ifade, gösteri, basın, serbest propaganda ve halkın kanaat oluşturma özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda, antidemokratik koşullarda yapılmasına heves edenlerin olduğunu biliyoruz. Seçim ve siyasi partiler yasasında iktidar lehine değişiklikler planlanmakta. Seçimlerin güven içinde yapılmasından sorumlu kamu kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenilirliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Kamu kanalları başta olmak üzere medya ezici ağırlıkla iktidarın elinde.

“Tüm süreci kapsayacak ayrıntılı bir eylem planı hazırlanmalı"

Öncelikle seçmenlerin seçim güvenliği ile ilgili haklı endişelerini gidermek amacıyla alınması gereken önlemleri, siz basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

-Tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar ve sivil inisiyatifler vakit kaybetmeden seçim süreci ile ilgili çalışmaları başlatmalı ve birlikte nelerin yapılması gerektiğini belirlemelidirler.

-Geçmişteki benzer çalışmaların başarılı ve başarısız yönleri araştırılmalı, çalışmalarda dikkate alınmalıdır.

-Seçim güvenliği yalnızca sandık güvenliği ile sağlanamaz. Seçim sürecinin her aşaması dikkatlice planlanmalı, tüm süreci kapsayacak ayrıntılı bir eylem planı hazırlanmalı, ilan edilmeli ve yurttaşlar göreve çağırılmalıdır.

-YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulu kararlarını, uygulamalarını takip edecek izleme heyetleri oluşturulmalı, bunlar aynı zamanda idarenin karar ve uygulamalarını da izlemelidir. Propaganda hakkı ve eşit uygulama seçim sürecinin her alanında talep edilmeli, gereken durumlarda hukuki süreç başlatılmalıdır.

-Sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık eksik kalmayacak şekilde hep birlikte yapmalıyız. Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcinin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlamalıyız.

-Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerle bütün sandıklarda görev almalı, yasaların verdiği yetkilerimizi sükûnet ve kararlılıkla kullanmalıyız.

-Bu organizasyonda görev alacak bireyler, gözlemciler ortaklaştırılacak teknolojik imkanlar ve lojistik altyapı ile görevlerini eksiksiz yerine getirebilir. İmkanlarımızı seferber etmeliyiz.

-Seçme hakkı, sadece oy kullanmakla başlayan ve biten bir hak değildir. Oyuna sahip çıkmak da seçmen olmanın gereği ve seçmenlerin hakkıdır. Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkanlara destek olmaya çağırıyoruz.

Biz aşağıda imzası olanlar, tüm seçmenlerin iradesinin seçime tam ve eksiksiz olarak yansıması için bütün gücümüzle seçim sürecini izlemek ve sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermek için bir araya geldik. Bu amaçta ortaklaşan tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlerini ve siyasi partileri de aynı çatı altında toplanmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”