Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni durduruldu, idaresi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.

Yüksek Öğretim Kurumu “Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

YÖK açıklamasında “Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devrine ilişkin, "Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek." ifadelerine yer verildi.