Şeker Depolama Prim Ödemeleri Yönetmeliği değişti

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Şeker depolama primine tabi miktarlar, şirketlerce aylık dönemler halinde bir sonraki ayın 15'inci gününe kadar Şeker Kuruluna bildirilecek.

Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde yapılan değişikliğe göre, "ay başı–ay sonu stoğu ortalaması" ibaresi yerine "prime tabi stok miktarı", "şeker satış fiyatları" ibaresi yerine "temel prim", "şeker satış fiyatları" ibaresi yerine "ortalama fiyat ve kesinti oranı", "aylık ortalama" ibaresi yerine de "prime tabi" ifadesi kullanılacak.

"Şeker satış fiyatı" tanımı, "bütçelenecek pazarlama yılı için depolama primi ve kesintisine esas olmak üzere bütçelenecek pazarlama yılından önceki pazarlama yılının en geç 15 Ağustos tarihine kadar şirketler tarafından Kuruma bildirilecek ürün bazında kilogram satış fiyatını" ifade edecek.

"Ortalama fiyat" tanımı ise "şirketlerce bildirilen kristal şeker satış fiyatlarının; A kotası satış tahminleri, satış tahminlerinin bildirilmediği durumlarda ise A kotası tahsis miktarı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını" içerecek.

Prime tabi miktar, şirketlerce aylık dönemler halinde bir sonraki ayın 15'inci gününe kadar doğru ve tam olarak Şeker Kuruluna bildirilecek.