28 °C

Sertifikalı tohum destek primleri belli oldu

Sertifikalı tohum kullanımında dekar başına olmak üzere buğday ve yoncaya 5 TL, tritikale, arpa, çavdar ve yulafa 3,5 TL prim verilecek

Sertifikalı tohum destek primleri belli oldu

ANKARA - Sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ve üretimi yapan çiftçilere, 2010 yılı için dekar ve kilogram başına verilecek prim miktarları belli oldu.

Bakanlar Kurulunun konuyla ilgili "Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar", 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına da destek verilecek.

Söz konusu desteklerden, kamu tüzel kişileri hariç, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan ve yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumluklar ile standart fidan kullanan çiftçiler yararlanacak.

Bu çerçevede, dekar başına buğday, yonca için 5 TL, arpa, tritikale, yulaf ve çavdar için 3,5 TL, çeltik ve yer fıstığı için 8 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek için 6 TL, susam, kolza (kanola) ve aspir için 4 TL, patates için 20 TL, korunga ve fiğ için 3 TL ödeme yapılacak.

Öte yandan dekar başına bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisinde standart fidan kullanımında 150 TL, sertifikalı fidan kullanımında 300 TL, bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisinde standart fidanlar için 100 TL, sertifikalı fidanlar için 200 TL, zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisinde standart fidanlar 50 TL, sertifikalı fidanlar için 100 TL, narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirmede sertifikalı fidanlar için 250 TL, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartlar için 50 TL, sertifikalılar için 100 TL, sertifikalı çilek fidesi için de 200 TL destek verilecek.

Yurt içi sertifikalı tohum üretimi yapanlarda ise kilogram başına buğday için 0,10 TL, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates için 0,08 TL, çeltik için 0,25 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga ve fiğ için 0,50 TL, soya için 0,35 TL, kanola için 1,20 TL, susam için 0,60 TL, yonca için 1,50 TL, yer fıstığı için de 0,80 TL ödenecek.

Finansman ve ödemeler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 2010 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman karşılanacak.

Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği 2010 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretimi desteği 2010 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için ise gerekli finansman Tarım Bakanlığının 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Yapılacak ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Haksız yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizleriyle birlikte geri alınacak. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız ere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap