25 °C

SGK İdari Para cezasını ödeyerek itiraz etme artık avantajlı.

SGK İdari Para cezasını ödeyerek itiraz etme artık avantajlı.

Ahmet Metin AYSOY / SGK Eski Başmüfettişi

Bu yazımızda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari para cezalarını düzenleyen, 5510 sayılı Yasa'nın 102. maddesinin içeriğinde yer alan bir hükmün, Anayasa Mahkemesi'nin 28.11.2013 tarih ve E.2013/40, K.2013/139 sayılı Kararı ile iptal edilmesinin yarattığı sonuca değineceğiz.

102.madde:

İdarî para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89'uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Açıklama; 

Peşin ödeme idari para cezasında 1/4 oranında indirim sağlıyordu. Ancak, yargıya  itiraz sonucunda haksız çıkarsanız, söz konusu indirim gecikme cezası/zammı ile birlikte sizden geri alınıyordu.

Bu risk dolayısıyla, 1/4 indirimi alıp yargı yoluna gitmek tercih edilmiyordu.

Anayasa Mahkemesi,'' Ancak kurumca veya mahkemece kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89'uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.'' düzenlemesini, yukarıda tarih ve sayısını belirttiğimiz kararla iptal etti. Bu nedenle peşin ödeme indirimini alıp, yargıya gitmek artık avantajlı.
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap