16 °C

Sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda son değişiklik

Sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda son değişiklik

AHMET METİN AYSOY SKG E. Başmüfettişi

28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’ İşveren Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ile sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda değişiklik yapıldı.

Ne değişti?

Bilindiği gibi, cari aya ait prim borcu takip eden ayın son gününe kadar ödenir. Bu süreye 15 gün daha ilave süre kazanmak, cari aya ait prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu halinde mümkündü. Söz konusu 15 günlük süre, yapılan değişiklikle 20 güne çıkarıldı.

Örnek 1: A limited şirketinin Mart/2014 ayına ilişkin sigorta prim borcunun 20 bin TL olduğunu varsayalım. Şirketin bu borcunu, nisan ayının son gününe kadar ödemesi gerekir. Ancak şirketin sigorta prim borcunu, KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödemeyi tercih etmesi halinde, en geç 20.5.2014 gününe kadar söz konusu meblağın vergi dairesince, SGK’ya aktarılması halinde, Mart/2014 ayına ait sigorta prim borcu vadesinde ödenmiş sayılacaktır.

Örnek 2: Yukarıda belirtilen Mart/2014 ayına ilişkin 20 bin TL sigorta prim borcunun, 15 bin lirasının KDV iade alacağından mahsubu ile ödenmek istendiğini varsayalım. Sigorta prim borcunun 5 bin liralık kalanının şirket tarafından 30.4.2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 15 bin liranın da, en geç 20.5.2014 tarihine kadar vergi dairesince, SGK’ya aktarılması icap etmektedir. 

Mahsup işlemi vadesinden sonra veya eksik yapılırsa ne olur?

Cari aya ait sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu, vadesi geçtikten sonra yapılırsa veya mahsup sonrası vergi dairesince SGK’ya aktarılan tutar prim borcunu karşılamaz ise, mahsup için tanınan 20 günlük ek süre dikkate alınmaksızın, ödenmeyen/ geç ödenen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, cari aya ilişkin 5 puanlık prim desteğinden de yararlanılmayacaktır.

Örnek 3: Mart/2014 ayına ilişkin prim borcu 50 bin liranın, en geç 20.5.2014 tarihinde KDV iade alacağından mahsubunun yapılması gerekirken, 26.5.2014 tarihinde vergi dairesince mahsubun yapıldığını varsayalım. Gecikme cezası ve gecikme zammı 1.5.2014 tarihinden
başlanarak hesaplanacaktır.

Mali tatil 20 günlük süreyi uzatır mı?

Mayıs /2014 ayına ilişkin prim borçlarının KDV iade alacağından mahsubunun en geç 20.7.2014 tarihinde yapılması icap etmektedir. Bu tarihin mali tatile rastlaması sebebiyle, 7 gün uzaması söz konusu değildir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap