Sosyal yardım alanları işe alana teşvik geliyor

Özel sektör işverenleri İŞKUR aracılığıyla kendilerine önerilen bu kişileri istihdam ederse, bir yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenecek. Uygulama 2018’de başlayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Sosyal yardım alanlara İŞKUR aracılığıyla iş bulmaya yönelik program başlatıldı. Uygulama 2018 yılı başında yürürlüğe girecek. Devlet bu programdan yararlanan kişileri istihdam eden işverene prim teşviği verecek. Ancak bu teşvik, işverenin bir önceki yılda çalıştırdığı ortalama işçi sayısına ilave bir sayı olmak şartına bağlandı. Eğer işveren bir önceki takvim yılında çalıştırdığı ortalama işçi sayısının altına düşmüş ise teşvikten yararlanamayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal programlardan yararlanan 18-55 yaş arasındaki kişilerin listesini İŞKUR’a aktaracak. Bu da yakın dönemde İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında sıçrama olacağı anlamına geliyor.

Türkiye, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve daha önce 2 kez taslak hazırladığı, sosyal yardım alanların istihdama yönlendirilmesi ve istihdama direnenlerin sosyal yardımlarının kesilmesi yönündeki mevzuatını tamamladı. Temel olarak İŞKUR’un sosyal yardım alanlara iş bulması, bulunan işi 3 kez reddedenlerin ise sosyal yardımının 1 yıl süreyle kesilmesini düzenleyen uygulama 1 Ocak 2018 itibariyle başlayacak. Bu sürede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ile birlikte sosyal yardım alanların kayıtları, uygun işe yerleştirilmesi, bu kişilerle iletişime geçilmesi gibi altyapı hazırlıklarını yapacak.

Sosyal yardım alanların kayıtlarının düzgün tutulması ve bu yardımları istismar etmek isteyenlerin engellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR bilgi altyapısını kullanan bir veri tabanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da kullanılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kendisine sosyal yardım için başvuranları İŞKUR’a bildiriyordu.

İlave istihdama destek verilecek

Uygulama, bu kişilerin işe alınmasını kolaylaştırmak amacıyla kamu destekli olarak yürütülecek. Özel sektör işverenleri İŞKUR aracılığıyla kendilerine önerilen bu kişileri istihdam ederse, bir yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenecek.

Ancak bu kişilerin “ilave istihdam” olması şartı aranacak. İlave istihdamın hesabında, bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısı baz alınacak. Teşvikten yararlanmak için işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini düzgün olarak vermesi, kayıt dışı işçi çalıştırdığına dair daha önce bir kaydı olmaması, SGK’ya borcu olmaması şartları aranacak.

Bu kapsama giren kişiler ise bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa almış olanlardan hane gelirlerinin kişi başına tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanlar; 18 yaşından büyük, 55 yaşından gün almamış, evde engelli bakımından yararlanmayanlar olarak belirlendi.

İşi reddedenin sosyal yardımı kesilecek

Düzenlemeye göre, çalışabilir olduğu halde, haklı bir sebep göstermeden üç kez işi reddeden kişilerin bir yıl süreyle nakdi düzenli yardımları kesilecek. Bu kesinti süresi bir yıl ile sınırlı olacak. Kişilerin mazeret-gerekçelerini Vakıf mütevelli heyetleri değerlendirecek.