SPK tebliğinde değişiklik

Borçlanma araçlarının kurul kaydına alınması ve satışına ilişkin esaslar hakkındaki tebliğde değişiklik yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğdeki değişiklikle, borçlanma aracı ihracı için genel kurulca karar alınmış olunması zorunlu hale gelecek. Genel kurul kararının toplantı ve karar nisapları bakımından, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci ve 378'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak alınmış olması gerekecek. Kanunun 13'üncü maddesine göre, borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir olarak değiştirilecek.

Yapılan değişiklikle, kayda alınan borçlanma araçlarının satışına ilişkin olarak kayıt belgesi düzenlenecek, kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamayacak. İhraççılar kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı tamamlamak kaydıyla, kurulca kayda alınmasına karar verilen borçlanma araçlarının kayda alma belgesini satıştan önce teslim alacaklar.

Değişiklik, borçlanma araçlarının halka arzı dolayısıyla yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmaması ve ihraççının mevcut koşullarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine neden olmaması ve her durumda tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin izahnamede yer alan bilgilerle tutarlı olması koşulunu getiriyor.

Kurul kaydına alınma başvurusundan sonra, ancak izahnamenin yayımlanmasından önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda, izahnamenin henüz yayımlanmadığı, halka arz edilecek borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınmadığı ve yatırım kararlarının izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerektiği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi zorunlu kılınacak.

İzahnamenin yayımlanmasından sonra yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda ise halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile KAP ve ihraççının internet sitesinin adresi ve varsa sirkülerin ilan edildiği gazetelerin isimleri ve tarihleri belirtilecek. Sirküler yayımlanmadan önce sadece ihraççının faaliyet konusu, sektörü, sektördeki yeri ve ürünleri hakkında ilan ve reklam yapılabilecek ve bu bilgilerle sınırlı olmak üzere, basın yayın organlarına açıklama olanağı olacak.

Tebliğdeki değişiklikle, ihraççılar, kayda alınan ve satışı yapılacak borçlanma araçlarının ihraç değeri üzerinden Kanun'da belirtilen oran nispetinde belirlenecek ücreti, kayda alma belgesinin teslim alınmasından önce Kurul adına açılan hesaba yatırmakla yükümlü kılınacak.

 

Etiketler