STK'lar paketi yetersiz buldu

7 Sivil Toplum Kuruluşu değişiklik paketi ile ilgili olarak, "Yeni Anayasa paketi önemli ama Anayasa ihtiyacını karşılamıyor" açıklamasında bulundu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK ve TZOB, anayasa değişikliği paketiyle gündeme getirilen önerilerin geniş mutabakatla çözülmesini beklediklerini ancak, yapılacak değişikliklerin önemli olmakla birlikte yeni Anayasa ihtiyacını tam olarak karşılamadığının bilincinde olduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) yaptıkları ortak yazılı basın açıklamasında, mevcut Anayasa'nın bugünün siyasi, toplumsal ve iktisadi ortamına uymadığının uzun süredir ifade edildiği, özellikle ekonominin ve sosyal gelişimin; eskinin şartlarına göre oluşturulmuş bir hukuki yapıyla daha fazla yol alamadığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli meslek ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 2007 yılında Anayasa Platformu oluşturarak, bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Anayasa Platformu ile yeni bir Anayasa mutabakatının toplumda nasıl ses bulduğunu tescil etmiş ve Anayasa'nın dayanması gereken temel ilkeleri ortaya koymuştuk. Bugün gündeme getirilen değişiklik önerilerinin, geniş bir mutabakatla sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

Başlayan bu sürecin, kaybolan uzlaşma zemininin yeniden tesis edilmesi için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz."

Burada elde edilecek ivmenin ekonomideki tıkanıklığı gidermeye de yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan yapılacak değişikliklerin, önemli olmakla birlikte, yeni Anayasa ihtiyacını tam olarak karşılamadığının bilincindeyiz. Değişiklik taslağında, ekonomiyi ve çalışma hayatını düzenleyen kurallara yer verilmemiş olmasını da önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. Türkiye'nin, hassasiyetlerini dikkate alan, iyi kurgulanmış, yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı devam etmektedir."

Açıklamada, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapısının korunduğu, hak ve özgürlükleri esas alan, hukukun üstünlüğü temeline oturan, değişime açık, toplumun değerleriyle bütünleşmiş ve uzlaştırıcı yeni bir Anayasa'nın hazırlanması ve hayata geçirilmesinin beklendiği, bunun için çalışmaların süreceği de kaydedildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir