Tacizciyi işten çıkaran işvereni haklı buldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işyerindeki çalışana cinsel tacizde bulunulmasının işverene derhal fesih hakkı verdiğine karar vererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı istemlerini reddetti. 
 
Daire, yerel mahkemenin, mağdurun dilekçesi ile tanık ifadelerine rağmen kendisini taciz eden davacıyı karakol ve savcılığa şikayet etmemesi nedeniyle işveren feshinin haklı olmadığı şeklindeki değerlendirmesinin de yerinde olmadığına hükmetti. 
 
Mağaza personeli bir çalışan, işine bir anda son verildiği gerekçesiyle dava açarak, kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınmasını talep etti. 
İşveren ise davacı çalışanın iş akdinin, İş Kanunu'nun "işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı"na ilişkin 25'inci maddesinin "işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" hükmü uyarınca haklı olarak feshedildiğini öne sürdü. 
 
Davaya bakan yerel mahkeme, iş akdinin feshi hususunda ispatın işverene ait olduğuna işaret etti. İş müfettişi tarafından düzenlenen raporda, işverenin haksız fesih yaptığının ifade edildiğini belirten yerel mahkeme, "davacı aleyhine herhangi bir şikayet bulunmadığı, davacının savunmasının alınmadığı, ayrıca ikaz edilmediği anlaşıldığından, davacının iş akdinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğine" hükmetti. 
 
Tanık ifadelerine rağmen
İşverenin temyiz ettiği davayı gören Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davacının iş akdinin haksız feshedildiği yönündeki kararını bozdu. 
Kararın gerekçesinde, cinsel tacize uğradığı ileri sürülen mağdurun dilekçesinin dava dosyasında bulunduğuna dikkat çekilerek, mağdurun dilekçesinde, evli olan davacının kendisine "Çok güzelsin, seninle bir sene önce tanışmak isterdim, o zaman bekar olurdum ve seninle bir ilişkiye başlardım", "Sana buradan ev tutarım", "Kontörün yoksa alayım, ihtiyaçlarını karşılayayım" ve "Karımı değil seni seviyorum" dediğini, kendisini ofise çağırdığını ve evine davet ettiğini, zorla elini tutmaya çalıştığını, yemek yerken karşısına geçip dikkatli bir şekilde kendisine baktığını, rahatsız olduğunu söylediğinde ise kendisine "Zaten pazartesi gideceksin, bırak da doya doya bakayım, senle biraz vakit geçirelim" diye cevap verdiğini ifade ettiği belirtildi. 
 
Kararda, şunlar kaydedildi: 
"Mağdurun anılan dilekçesi, içeriği ve bunu destekleyen tanık ifadelerine rağmen mağdurun karakol ve savcılığa şikayet etmemesi nedeniyle işveren feshinin haklı olmadığı şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Davacının eylemlerinin 4857 Sayılı İş Yasası'nın 25/II-c maddesine uyduğu ve işverene derhal fesih hakkı verdiğinden kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."