Tahkim için UYAP’ta yeni düzenleme

Yabancılık unsuru taşıyan tahkim davalarında verilen hakem kararları için “icra edilebilirlik şerhi” başvurusu UYAP sisteminden yapılabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) Adalet Bakanlığı’na başvurusu sonuç verdi. Yabancılık unsuru bulunan tahkim davalarında hakem kararının icra edilebilmesi için 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (MTK) 15’inci maddesinin B fıkrası uyarınca alınması gereken icra edilebilirlik şerhi, bir işlem kategorisi olarak UYAP (Ulusal Yargı Ağı) sistemine eklendi.

Bu düzenleme doğrultusunda, MTK kapsamında yabancılık unsuru taşıyan davalarda verilen hakem kararlarının hayata geçirilebilmesi için alınması gereken “İcra Edilebilirlik Şerhi” UYAP üzerinden talep edilebilecek.

ISTAC, söz konusu işlemin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurmuş, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda hakem kararlarının icra edilebilirlik şerhi talebinin UYAP sistemine alınması için girişimde bulunmuştu. Bu başvuruyu değerlendiren Bakanlık tarafından UYAP sisteminde gerekli düzenleme yapıldı. Buna göre yabancılık unsuru taşıyan davalarda verilen hakem kararları için; “Tahkime İlişkin (Ticari Nitelik Taşımayan) Talepler” üst dava türü altına “Hakem Kararının İcra Edilebilir Olduğuna İlişkin Belge Verilmesi (Maktu)” dava türü-değişik iş davası olarak UYAP sistemine eklendi.

Adalet Bakanlığı’nın yabancı unsurlu hakem kararlarını da UYAP kapsamına almasıyla iş dünyasında tahkim davalarının tarafları açısından “İcra Edilebilirlik Şerhi” temin etme sürecini kolaylaştıran yeni bir adım atılmış oldu. Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarını, adli ve idari tüm yargı birimlerini dijital ortamda buluşturan bir bilişim sistemi olarak etkinliğini artırıyor. Hukuki işlemleri hızlandırıp kolaylaştıran bu sistem, şeffaf belge sunumu ve temini açısından bir bilgi platformu olarak artık yabancılık unsuru taşıyan tahkim davalarının hayata geçirilmesinde de tüm taraflara kolaylık sağlayabilecek.