TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.