26 °C

Tekel işçisinden yeni dilekçe

ÖİB'ye 4/C'ye geçmek için başvuran işçiler yeni dilekçeler vermeye başladı

Tekel işçisinden yeni dilekçe
ANKARA - Tekel işçilerinden 4/C statüsüne geçmek için daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dilekçe veren ve henüz bir işe yerleştirilmeyenler, Danıştay kararını gerekçe göstererek dilekçelerinin işleme konulmamasını istedi.
Danıştay 12. Dairesinin, Tekel işçilerinin 4/C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmün yürütmesini durdurmasının ardından daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 4/C'ye geçmek için başvuran işçiler yeni dilekçeler vermeye başladı.
Dilekçe sahibi işçilerden, geçici personel olarak henüz bir iş yerinde istihdam edilmeyenler için Türk-İş hukukçuları tarafından örnek dilekçe hazırlandı.
Dilekçede, Danıştay'ın 1 Mart'ta verdiği kararla, 21 Aralık 2009 tarihli 4/C statüsünde geçici personel istihdamıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ikinci maddesinin 1/a bendinde yer alan "30 günlük süre içerisinde" ibaresinin yürütmesinin durdurulduğu anımsatıldı. Dilekçede, şöyle denildi:
"Her ne kadar yürütmesi Danıştay kararı ile durdurulan Bakanlar Kurulu'nun 21 Aralık 2009 tarih 2009/15759 sayılı kararnamesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilmem talebiyle dilekçe verdim ise de Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı sonucu ortaya çıkan yeni hukuki durum nazara alınarak verdiğim dilekçemin şimdilik işleme konulmamasını ve yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde uygulamaya konulacak yeni Bakanlar Kurulu Kararı gereğince başvuru hakkımın saklı tutulmasını arz ve talep ederim."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap