Teknik serviste aranan şartlar belirlendi

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik teknik servislerin ulusal mevzuata uygun şekilde kurulmuş olmaları, sektörel deneyimi ve uygunluk değerlendirme tecrübesi bulunan en az iki teknik uzmanı istihdam etmeleri gerekecek

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknik Servislere Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili düzenleyici mevzuat kapsamında yer alan ürünler ile karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorların, ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servisin taşıması gereken nitelikler, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usulleri belirlendi.

Mevzuat kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan Türkiye'de veya Avrupa Birliği'nde yerleşik olan ve Türkiye'de temsilciliği bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek, uygun bulunması halinde teknik servis olarak görevlendirilecek.

Teknik servisler, tip onayı alacak ürünlerin prototiplerine yönelik düzenleyici mevzuatta belirtilen onay veya muayeneler bakımından gerekli deneyleri bizzat yapacak veya yapılmasına nezaret edecek, görevlendirilmedikleri test veya muayeneleri yapamayacak.

Yurt içindeki teknik servisler ve yurt dışında yerleşik teknik servislerin temsilcileri ulusal mevzuata uygun şekilde kurulacak ve tüzel kişiliği haiz olacak.

Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşu, başvuru konusu düzenleyici mevzuat kapsamında teknik bilgiye, sektörel deneyime veya uygunluk değerlendirme tecrübesine sahip olan en az iki teknik uzmanı istihdam edecek.

Teknik servisin görev süresi, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun sahip olduğu akreditasyonun en son geçerlilik tarihi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. 

Para cezası uygulanacak

Teknik servisler görevlendirildiği düzenleyici mevzuat kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirecek. Yapılan test veya muayene ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan prototiplerin mevzuatta belirtilen usule uygun olarak raporlanmasını sağlayacak.

Teknik servisin faaliyetleri çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda Bakanlık tarafından, her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu tebliğde belirtilen süre zarfında bildirilmemesi durumunda, idari para cezası uygulanacak. Personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, teknik servis faaliyetleri askıya alınacak ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilecek. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, teknik servis statüsü iptal edilecek.