6 °C

Temmuzda 647 dahilde işleme izin belgesi düzenlendi

İptal edilen dahilde işleme belgesi sayısı 16, re'sen kapatılan dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 oldu.

Temmuzda 647 dahilde işleme izin belgesi düzenlendi

ANKARA - Dış Ticaret Müsteşarlığı, bu yılın Temmuz ayında 647 adet dahilde işleme izin belgesi düzenledi.    

Dış Ticaret Müsteşarlığının Temmuz ayına ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri ve re'sen kapatılan dahilde işleme izin belgelerine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.    

Temmuz ayına ait 5 adet hariçte işleme izin belgesi, 7 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 56 adet vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.    

Firma taleplerine istinaden iptal edilen dahilde işleme belgesi sayısı 16, re'sen kapatılan dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 oldu.     

Dahilde işlem rejimi

Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.    

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.    

Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması gerekiyor

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.