17 °C

TİGEM, 900 baş gebe düve satın alacak

ABD'den ithal edilecek gebe düve için teklif mektupları en geç 25 Mayıs gününe kadar verilecek.

TİGEM, 900 baş gebe düve satın alacak

ANKARA -Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ABD'den ithal yoluyla 900 baş siyah alaca Holstein Friesian ırkı damızlık gebe düve satın alacak. Teklif mektupları en geç 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar verilecek.

 TİGEM'in ABD'den 900 baş siyah alaca Holstein Friesian ırkı damızlık gebe düveyi ithal yoluyla satın almasına yönelik ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre dövizi TİGEM tarafından temin edilmek üzere ABD'den 900 baş siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacak. Bu işe ait şartname Genel Müdürlüğün Ticaret Daire Başkanlığı'ndan temin edilebilecek. Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin yüzde 3'ü karşılığı tutarında olacak. İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 25 Mayıs 20011 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri gerecek.