13 °C

TMSF, Lice Yağ ve Yem Fabrikası'nı satışa çıkardı

TMSF'nin satışlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TMSF, Lice Yağ ve Yem Fabrikası'nı satışa çıkardı

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin satışlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, amme borçluları, Toprak Demirdöküm San. ve Tic. A.Ş, Toprak Dış Ticaret A.Ş, Toprak Seramik ve İnş. Malz. Paz. ve Tic. A.Ş'den haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden TMSF Kurulu kararı ile oluşturulan ''Toprak Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'', kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Muhammen bedeli 19 milyon 600 bin dolar olarak belirlenen ihalede, katılımcılardan 1 milyon 960 bin dolar teminat bedeli alınacak.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin ''Fon'' adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 20 Ağustos 2010 tarihinde, saat 17.00'ye kadar ''satış komisyonu''na teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 23 Ağustos 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi TMSF'den temin edebilecekler.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek, kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların ''kısa liste''sini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler peşin olarak dolar cinsinden verilecek.

Kurul'un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 27 Ağustos 2010 tarihinde saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak.

Toprak Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası

TMSF, amme borçluları, Toprak Kağıt San. A.Ş, Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş'den haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden TMSF Kurulu kararı ile oluşturulan ''Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'', kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Muhammen bedeli 13 milyon 200 bin dolar olarak belirlenen ihalede katılımcılardan, 1 milyon 320 bin dolar teminat alınacak.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin Fon adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 23 Ağustos 2010 tarihinde saat 17.00'a kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 24 Ağustos 2010 tarihinde, saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonu'nda yapılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırmaya geçilecek.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi TMSF'den temin edebilecekler.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek, Kurul'un onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların ''kısa liste''sini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler peşin olarak dolar cinsinden verilecek.

Kurul'un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 27 Ağustos 2010 tarihinde, saat 14.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak.

Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkulü, menkulleri (makina, teçhizat, demirbaş v.s.), markaları ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.