15 °C

TMSF, Toprak Sağlık Gereçleri'ni satışa çıkardı

Muhammen bedeli 18 milyon 200 bin dolar olarak belirlenen ihale, kapalı zarf ve açık artırma usulüyle satılacak.

TMSF, Toprak Sağlık Gereçleri'ni satışa çıkardı

 

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 'Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük'ün ticari ve iktisadi bütünlüğünü satmak üzere ihale açtı.

TMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre Toprak Seramik ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Toprak Dış Ticaret A.Ş. borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan, Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Muhammen bedeli 18 milyon 200 bin dolar olarak belirlenen ihalede katılımcılardan, 1 milyon 820 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 9 Ağustos 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında, ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 13 Ağustos 2010 tarihinde saat 14.00'te TMSF'de gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi TMSF'den temin edebilecekler.

TMSF'nin 3 Eylül 2009 kararı ile oluşturulan, Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, Sağlık Gereçleri Fabrikasının faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş), markalar, endüstriyel tasarımlar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

'Toprak Maden Şile' ihalesi ertelendi

Bu arada TMSF, "Toprak Maden Şile"nin ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışında ihale takvimini uzattı.

Buna göre 20 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Toprak Maden Şile'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünde tesis ziyareti kapanış tarihi 12 Ağustos, kapalı zarfların son teslim tarihi 16 Ağustos saat 17.00, ihale günü 17 Ağustos saat 11.00, kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 20 Ağustos 2010 tarihinde saat 11.00'e kadar uzatıldı.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.