12 °C

Trakya'da teknoloji vadileri kuralım

Erdoğan KUTLU - Makine Mühendisi

Trakya'da teknoloji vadileri kuralım

Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren konumu ile Trakya yarımadası AB'ye girişimiz öncesi özel bir önem arz etmektedir.

Trakya yarımadası, Avrupa pazarlarına yakın olması ile sağlamış olduğu ulaşım avantajını kullanarak, teknoloji yoğun ürünler üretebilir ve ihraç ederek bölgeye ve ülkemize daha yüksek katma değeri kazandırabilir.

Bu amaçla; Trakya yarımadasında belirlenecek yerler 'Teknoloji vadisi teşvik bölgesi' olarak ilan edilebilir ve gerekli alt yapı eksiklikleri tamamlanarak bölge, yatırımlara hazır hale getirilebilir.

Belirlenecek bölgeler 'Özel teşvik bölgeleri' ilan edilebilir ve bu bölgelerde sadece teknoloji yoğun / ileri teknoloji ürünleri üretimi yapacak yatırımcılar için yer tahsis edilebilir.

"Özel teşvik bölgeleri' için örnekler:

1- Organize tarım bölgeleri kurulabilir.

Araziler, kooperatif veya birlik olarak birleştirilebilir ve birin araziden en yüksek verimin alınacağı teknolojiler uygulanarak ve uluslar arası standartlara uygun son ürünlerin üretileceği teknoloji yoğun tesis kurulabilir.

2- Organize hayvancılık bölgeleri kurulabilir.

Hayvanlar, kooperatif veya birlik olarak birleştirilebilir ve teknoloji yoğun modern mandıralar kurulabilir ve birim hayvandan en yüksek verim anılabilir ve uluslar arası standartlara uygun son ürünlerin üretileceği teknolojiyi yoğun tesisler kurulabilir.

3- Organize teknoloji bölgeleri kurulabilir.

Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerinin üretileceği tesisler kurulabilir. Örneğin; "Bilgisayar cihazları, elektronik cihazlar, GPS cihazları, GSM cihazları, navigasyon cihazları, optik cihazları, tıbbi cihazlar, robotik sistemler, sanayi robotları, lazer cihazları, kompozit malzemeler, süper iletgenler, süper hızlı trenler, rüzgâr türbinleri, güneş fotovolkatik sistemleri, Arıtma sistemleri, bio-gaz enerji santralleri, bio-kütle enerji sistemleri… vb. gibi üretim tesisleri kurulabilir.

4- Organize savunma sanayii ve teknolojileri bölgeleri kurulabilir.

Lojistik araçları ve teçhizatlarının, akıllı savunma giysilerinin, sahra çadırlarının, sahra hastaneleri ile teçhizatlarının ileri teknoloji ihtiva eden topların, tankların, akıllı füzelerin, robot askerlerin, insansız uçakların, muhabere cihazlarının… vb. gibi ürünlerin üretileceği üretim tesisleri kurulabilir.

Kurulacak bu tesisler için gerekli:

A- Finans

a) Türkiye teknoloji bankası kurulacak

b) Teknoloji fonu oluşturulacak.

c) Uluslararası yatırımcılar ile 'Consortium'lar kurularak temin edilebilir.

B- Teknoloji

a) Türkiye teknoloji merkezi kurulurak ve bünyesinde de 'Genetic. Tech.', 'High. Tech.', 'Nano Tech.' ve 'Space,Tech.' AR-GE enstitüleri bulunarak.

b) Teknoloji (Buluş) borsası kurularak sağlanabilir.

C- Vasıflı eleman

a) 'Trakya Teknik Üniversitesi'nin kurulması ve bünyesinde Genetic Müh., Bilgisayar Müh., Lazer Müh., Mekatronik Müh., Robot Müh., Işık/Işın Müh. Uzay/Uydu Müh., Enerji Müh. Ve Finans Mühendisliği gibi bölümlerin bulunması.

b) 'Trakya Teknik Üniversitesi'ne bağlı 'Meslek Yüksek Okulu'nun kurulması

c) Elektronik, bilgisayar, endüstri ürünleri tasarımı… vb. gibi Anadolu Endüstri Meslek liseleri ile havacılık, denizcilik ve lojistik meslek liselerinin kurulması ile temin edilebilir.

Ancak,

Teknoloji bölgelerinde üretimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Trakya Bölgesi'ndeki bazı alt yapı eksiklerinin tamamlanması gerekmektedir.

I - Ulaşım ile ilgili olarak;

a) Tekirdağ Limanı-Muratlı demiryolu bağlantısının sağlanmasını müteakip Bandırma Limanı - Tekirdağ Limanı arası 'Tren Ferisi'nin çalıştırılması.

b) Çorlu OSB ve Çerkezköy OSB arası 'Trakya Organize Lojistik Köyü'nün kurulması.

c) Çorlu Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara açılarak 'Uluslararası Hava Limanı' haline dönüştürülmesi.

d) Gelibolu-Çardak (Lapseki) arası 'Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yapılması ve bağlantı çevre yollarının sağlanması (Keşan-Gelibolu arası ve Çardak-İzmir yolu bağlantısı gibi.)

e) Enez Limanı'nın sürekli tarak gemileri ile taranması (Limana Ro-Ro rıhtımı yapılması ile limanın İpsala ve Keşan ile çift yol bağlantısının düşünülmesi) 'Trakya Bölgesi'nin Ege Denizi bağlantısının sağlanması.

f) Alpulu- Kırklareli arası mevcut demiryolunun yolcu taşımacılığına açılması ve Kırklareli-Karadeniz arası demiryolunun uzatılması ve yapılacak limana bağlantısın sağlanması düşünülebilir.

II- Enerji ile ilgili olarak:

a) Rüzgâr enerjisi ile güneş enerjisi kullanımının teşvik edilmesi.

b) Çöp enerji santralları ile bio-gaz enerji santrallarının kurulması.

c) Kanola üretiminin teşvik edilmesi ve bio-enerji olarak kullanılması.

III- Su ile ilgili olarak:

a) Ergene Çayı'nın korunması amacıyla evsel ve sanayi atıklarının hiçbir şekilde bağlantılarına müsaade edilmemeli.

b) Arıtma tesisleri kurulmalı.

c) 'Damla sulama' tarımda zorunlu hale getirmeli.

d) Meriç Nehri tarak gemileri ile sürekli taranmalı ve Ege Denizi'ne aktığı yerde su depolama amaçlı baraj yapılması ve arıtma tesisi kurularak boru hatları ile bölgeye temiz su verilmesi

… vb. gibi projeler düşünülebilir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.