17 °C

TTK, milyarlık pazar yaratıyor

Türkiye’de 1.2 milyon şirketten 200 binin web sitesi var, 900 bin şirketin markası yok.

TTK, milyarlık pazar yaratıyor

İbrahim EKİNCİ

İSTANBUL - Türk Ticaret Kanunu, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı onay süreçlerinden geçti.

Ticaret hayatına çok önemli düzenlemeler getiren yeni kanunun şirketlere getirdiği uyum zorunluluklarının başında 'marka ve unvan tescili' ile 'web sitesi kurma' zorunluluğu da var. Bu yükümlülüklere, kanunun önümüzdeki yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini izleyen aylarda uyum gerekiyor.

Başka bir ifade ile yüzbinlerce şirket marka ve unvan tescili yapacak, bir web sitesi kuracak. İşte bu zorunluluk web sitesi kurma yönünden bilişim ve donanım hizmeti sağlayan şirketlere, marka ve unvan tescili yönünden patent tescil şirketlerine önemli bir iş alanı çıkaracak. Tahminlere göre bu iki konuda uyum bilişim ve tescil pazarında 1.5 milyar civarında bir iş alanı açacak.

Bilişim sektörüne yüzde 25 katkı Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), yeni Ticaret Kanunu'nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe ilk dönemde büyümeye yüzde 25'e yakın oranda katkı sağalayabileceği görüşünde. Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm ticari işlemlerin dijital ortamda yapılmasına olanak sağlayan kanun, e-devlet, e-toplum hedeflerine büyük katkılar yaparak bilişim sektörünün büyümesi açısından atılmış en somut adımdır. Türkiye genelinde KOBİ'lerin yüzde 59'unun kullandıkları bir e-posta adresi yok. Yüzde 75'inin bir web sitesi yok. KOBİ'lerde ihtiyaca rağmen teknolojiyi kullanmayı bilmeyenlerin orun yüzde 30."

Çarpıcı veriler

Türkiye'de alan adı verme yetkisindeki ODTÜ bünyesindeki Nic.tr verilerine göre, Ocak 2011 sonu itibariyle toplam 164 bin 238 'com.tr' uzantılı alan adı var. Ayrıca bin 74 tane de 'net.tr' uzantılı alan adı bulunuyor. 'com' uzantılı alan adını ODTÜ vermediği ve bu adlar yurtdışından alındığı için sayısı bilinmiyor.

Ancak bu tür alan adı sayısı 'com.tr'den çok az. Binlerce olduğu kabul edilse bile Türkiye'de 'com.tr', 'com' ve 'net.tr' uzantılı alan adı sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin edilebilir. Oysaki TOBB verilerine göre Türkiye'de oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kayıtlı. Buna göre 1 milyon şirketin web sitesi bulunmuyor. Başka bir ifade ile bu kadar sayıda şirketin web sitesi kurması gerekiyor. Web sitesi kurmak için alan adı alım ücreti, web sitesi kurulumu ve hosting, e-posta alımı için de tahmini olarak 400 TL civarında bir harcama gerekiyor.

Buna göre şirketlerin ilk elde en az 400 milyon civarında bir harcama yapması gerekiyor. Bu konularda bilişim hizmeti sağlayan şirketlerle süreklilik arzeden hizmet alımları, web siteleri için içerik sağlama hizmetleri de dikkate alındığında bu maliyetin 1 milyar liraya doğru çıkacağı tahmin edilebilir.

Marka patent sektörü hazırlanıyor

Kanuna uyum yükümlülüğü dolayısıyla yapılacak tescil işlemleri marka ve patent danışmanlığı sektörünü de önemli ölçüde büyütecek.

Destek Patent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklerle şirketlere internet sitesi zorunluluğu getiriliyor. Firmalar '.tr' uzantılı alan adı alabilmek için de marka ve tescil yapmak zorunda kalacaklar" dedi. Kanuna göre web sitesi zorunlu ancak 'tr' uzantılı web sitesi kurmak için öncelikle marka tescili yapılması gerekiyor.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre 1995 - 2009 arasında Türkiye'de Türk şirketlerine ait marka tescil sayısı 288 bin 271. Geçen yılın rakamları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte artış kaydettiği ve 50 bine ulaştığı düşünüldüğünde, toplam sayının 340 bine yakın olduğu anlaşılıyor. Bazı şirketlerin birden çok marka kullandıkları, tescil yaptırdıkları dikkate alındığında yaklaşık 330 bin marka tescili olduğu tahmin edilebilir.

1.2 milyon şirket gözönüne alındığında yaklaşık 900 bin şirketin marka tescili yaptırmak zorunda oldukları ortaya çıkıyor. Sektör yetkilileri marka tescil işleminin yaklaşık bin lira civarında masrafı olduğunu belirtti. Buna göre tescil işlemleri için de ilk elde harcamanın 800-900 milyon lira civarında olacak. Sektörden değerlendirmelerde de irili ufaklı onlarca şirketin faaliyette olduğu marka tescil pazarının 1 milyar dolar büyüyeceği tahmin ediliyor.

TÜBİSAD açıklaması

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), yeni Ticaret Kanunu'nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe ilk dönemde büyümeye yüzde 25'e yakın oranda katkı sağalayabileceği görüşünde. Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm ticari işlemlerin dijital ortamda yapılmasına olanak sağlayan kanun, e-devlet, e-toplum hedeflerine büyük katkılar yaparak Bilişim Sektörü'nün büyümesi açısından atılmış en somut adımdır. Türkiye genelinde KOBİ'lerin yüzde 59'unun kullandıkları bir e-posta adresi yok. KOBİ'lerin yüzde 68'i e-ticaret yapmayı planlamıyor. KOBİ'lerin Yüzde 75'inin ise web sitesi yok. KOBİ'lerde ihtiyaca rağmen teknolojiyi kullanmayı bilmeyenlerin oran yüzde 30."

'com' uzantılı sitesi olanlar için tescil zorunluluğu yok

- Destek Patent'ten alınan bilgilere göre tescilsiz marka kullanan 900 bin işletme sahibi olduğu tahmin ediliyor. Kayıt altında olmadığı için kesin rakam bilinmiyor. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari unvan, ürün ve marka tescili hakkında yapılan değişiklikleri içeren torba yasa tasarısının uygulamaya girmesiyle;

- Firmalar ".tr" uzantılı alan adı tescili yaptırabilmek için unvan veya markalarını da tescil ettirmek zorunda.

- Firmanın mevcut sitesinde .tr uzantısı yoksa tescil zorunluluğu da yok. com uzantılı web adresi herhangi bir belge vs. sunmadan internetten herhangi bir ülkedeki servis sağlayıcı firmadan alınabilirken, .com.tr alan adı için; ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar şu belgelerle başvuracak:

- Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

- Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi", Tescili olan ama web sitesi olmayan bir firmanın web site zorunluluğu yok.

KOBİ'lerde teknoloji kullanımı çok düşük

TÜBİSAD'ın şirketlerin teknoloji kullanımı ile ilgili araştırması, önemli bulgular içeriyor:

- İşyerinde bilgisayar kullanılan KOBİ'lerin yüzde 92'sinde internet erişimi bulunuyor. İnternet erişimi olan 1.5 milyon işyerinde yaklaşık 4 milyon kişi internet kullanıyor.

- Ülkemizde her dört KOBİ'den birinin web sitesi bulunuyor.

- Büyük ölçekli KOBİ'lerde web sitesi sahipliği yüzde 59'a yükseliyor.

- Web sitesi olmayanların yüzde 26'sı da yaptırmayı düşünüyor. Yüzde 74 gibi yüksek bir orandaki yöneticinin böyle bir planı bulunmuyor.

- Web sitelerinin amacı ağırlıkla tanıtım

- Web sitesini satış amaçlı yaptığını belirten KOBİ'lerin oranı yüzde 26.

- KOBİ'lerin sadece yüzde 6'sı e-ticaret yapıyor.

- Web sayfası bulunan işletmelerin yarıya yakını, bu sayfaları bir tanıdığına ya da arkadaşına yaptırmış. Araştırmaya göre KOBİ'lerin yüzde 53'ü bu konuda herhangi bir kurumsal destek almamış. Kurumsal destek alanların oranı yüzde 45 oldu.

- KOBİ'lerin yüzde 59'unun kullandığı bir eposta adresi bulunmuyor. E-posta kullanan şirketlerde kurumsal e-posta kullanımının büyük işletmelerde daha yaygın.

- Teknoloji yatırımı payı KOBİ'ler genelinde yüzde 12.5, 20 - 49 çalışana sahip işletmelerde yüzde 19.5.

Şirketler web ve tescil kampanyası başlattı

Kanunun getirdiği zorunlulukları yerine getirmek için bir yıldan daha fazla zaman olmasına karşın bu alanlarda hizmet veren telekom, bilişim ve patent tescil şirketleri kampanyalara başladı.

TTNET, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen web sitesi zorunluluğu konusunda bir kampanya başlattı. İşyerim Paketleri'yle Ücretsiz Web Hizmeti de verecek. Ücretsiz sunulan Webim sayesinde işletmeler, yeni kanunla zorunlu kılınan web sitesi hizmetini de kolayca karşılayabilecek.

TTNET Pazarlama Müşteri ve Yönetimi Direktörü Taylan Korkmazer, TTNET Webim'in yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği kriterleri karşılayan; yönetilebilir, güncellenebilir ve kolay kullanılabilen bir yapısı olduğunu belirterek, işletmelere internet dünyasında yer alma ve dünyaya açılarak büyümede yardımcı olduğunu söyledi.

Avea'nın kampanyası

Avea, TurkTicaret.Net'le gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında KOBİ'lerin, yeni Türk Ticaret Kanunu'yla zorunlu kılınan web sitesi hizmetine sahip olmasını sağlıyor.

İnternet sitesi olmayan tüm işletmelerin bir internet sitesi sahibi olması amacıyla, TurkTicaret.Net ile işbirliğine giden Avea, FaturanlaKazan Kampanyası'na 12 ay boyunca en az 125 TL fatura taahhüdü veren tüm işletmelere ücretsiz web sitesi hediye ediyor. Bu hizmet kapsamında alan adı isteğe göre ".com" ya da ".net" olarak seçilebilecek ve internet sitesi 1.500 MB web alanına sahip olacak.

Ayrıca aylık 10 GB trafik kapasitesi bulunan internet sitesinde işletmelere yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerekli tüm alt başlıklar da sunulacak. İşletmelere ücretsiz olarak sunulacak internet sitesinde; hakkımızda, ürünlerimiz, ürün kataloğu, sipariş, referanslarımız, duyurular, üyelik, haberler, anket, faydalı linkler, iletişim, insan kaynakları, sıkça sorulan sorular, ziyaret defteri, ziyaretçi sayısı gibi başlıklar yer alacak.

Ayrıca işletmelere 10'ar e-posta adresi de tahsil edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, "Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklikler oldu. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya 'bilgi toplumu' hizmetlerine uygun hale getirmeyen şirket yöneticilerine ciddi yaptırımlar uygulanacak. KOBİ'lern yarısından fazlasının e-posta adresi yok" dedi.

KOBİ Destek Paketi var

Pazarın büyümesi ile marka ve patent tescil alanlarında danışmanlık hizmeti veren yeni şirketlerin de ortaya çıkacağını ifade eden Destek Patent'in sahibi Kemal Yamankaradeniz, "Yeni tescile başvuracak firmalar markalarının vekilliğini emin ellere teslim etmeli.

Firmalar markalarının vekilliğini verecekleri danışmanlık ofisini seçerken dikkatli olmalı. İşbirliği yapılırken ya da vekil tayin edilirken bu konuda ilgili kurumlarca yetki belgeleri bulunan, uluslararası standartlarda hizmet veren ve ilgili meslek örgütlerine kayıtlı danışmanlık firmalarının seçilmesi hayati önem taşıyor. Aksi halde ortaya çıkabilecek nahoş durumlarda kurumlar büyük zararlar görebilir.

Yeni süreci gözönüne alarak marka ve patent tescil süreceğine ilk defa başvuracak firmalar için 'KOBİ Destek Paketi' adı altında bir ürün geliştirdik. Firmalar Destek Patent'ten satın alacakları 'KOBİ Destek Paketi' sayesinde sadece bin TL karşılığında vekillik hizmeti ve 4 ayrı marka için tescil başvurusu yapabilecekler" diye konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap