TÜBA'dan salgın sürecinde hukuki etkileşim raporu

TÜBA'dan COVID-19 salgını sürecinde ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan ya da çıkabilecek hukuki sorunların tespitiyle çözümüne ilişkin önerilerin yer aldığı "TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yapılan açıklamaya göre, COVID -19 salgınıyla mücadelenin yeni döneminde en çok konuşulabilecek konu başlıklarından birinin "hukuki sorunlar" olması nedeniyle Akademi, "COVID-19 Küresel Salgın Hukuk Çalıştayı Raporu"nu kitaplaştırmasının yanı sıra çevrim içi olarak da yayımladı.

Çok sayıda kurum ve bilim insanının katkılarını içeren çalışma, açık kaynak olarak ilgilenen herkesin kullanımına sunuldu.

Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu salgın sürecinde yaşanan pek çok hukuki problem ve belirsizliği aydınlatacak rapor, TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç başkanlığında, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Hayrettin Çağlar, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Muhammet Özekes'in editöryal desteğiyle Türkiye'deki hukuk fakültelerinden 100 civarında akademisyenin katkısıyla hazırlandı.

5 ana başlıktan oluşuyor

Yoğun bir çalışma sonucu hazırlanan "TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu", konu hakkında gerçekleştirilmiş kapsamlı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Rapor, "COVID-19 Salgını Dolayısıyla Kişi Hak ve Hürriyetlerine Sınırlama Getirilmesi Sorunu", "Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Alanında Yol Açtığı Hukuki Sorunların Değerlendirilmesi", "Ticaret Hukukuna Etkileri", "Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar" ve "Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Alanında Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıkları altında salgının etkilerini incelemenin yanı sıra, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerileri üretmeyi amaçlıyor.