TÜSİAD ''Yargıda Etik'' raporunu yayımladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

 

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ''Devlette Etik Altyapı'' rapor dizisi kapsamında ''Yargıda Etik'' başlıklı raporu yayımladı.

TÜSİAD açıklamasına göre, kamuda ve iş dünyasında etik altyapının oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten TÜSİAD bu çalışmaların ilk adımını ''TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi'' kapsamında 2005 yılında yayımlanan ''Kamu Hizmetinde Etik'' raporu ile atmıştı.

Devlette Etik çalışmalarına paralel olarak yürütülen İş Etiği çalışmaları kapsamında ise, 2009 yılında ''Türkiye'de ve Dünyada İş Etiği ve Etik Yönetimi'' raporu yayımlanmıştı.

''TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi'' kapsamında son olarak ''Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik'' başlıklı raporu yayımlarken, rapor TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu'nun faaliyetleri kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu tarafından hazırlandı.

Rapor, 6 temel yargısal etik değerinden yola çıkarak Türkiye'deki mevcut mevzuatı ve uygulamayı değerlendirmekte ve öneriler sunuyor. Raporun temelini oluşturan bu ilkeler ''Bağımsızlık'', ''Tarafsızlık'', ''Dürüstlük'', ''Mesleğe Yaraşırlık'', ''Eşitlik'' ve ''Ehliyet ve Özen'' olarak sıralanıyor. ''Yargıda Etik'' raporunun, yargı etiği konusu ile sınırlı olmak üzere, yargı reformu ve yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.