UYAP üzerinden Danıştay'a dava açma imkanı getirildi

UYAP sistemi üzerinde yapılan güncelleme ile, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'a dava açabilme imkanı getirildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, "UYAP Avukat" ve "UYAP Vatandaş" portalları üzerinde bir günceleme yaparak ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'a dava açılabilmesi imkanı getirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan "Güven veren ve erişilebilir adalet" ile İnsan Hakları Eylem Planındaki "Adalete erişimin güçlendirilmesi" hedefleri kapsamında UYAP portallarının etkinliğinin ve kapsamının genişletilmesine devam edildi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Avukat ve UYAP Vatandaşlar portalları üzerinden yeni bir güncelleme yaptı.

Buna göre, "UYAP Vatandaş Portal" ve "UYAP Avukat Portal" üzerinden ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'a dava açılabilecek. Ayrıca Danıştay Dava Daireleri Kurulları ve Dava Dairelerinde bulunan dava dosyaları incelenebilecek, Danıştay'daki dava dosyalarına evrak sunulabilecek. Harç ve posta gideri gibi ödemeler de uygulamalardan yapılabilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir