12 °C

Vatandaş sordu: Meclis arazisi kaça?

"2-B mağduru'' olduğunu belirten bir vatandaş, Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, Meclis binasının bulunduğu alanın rayiç bedelini sordu.

Vatandaş sordu: Meclis arazisi kaça?

ANKARA - "2-B mağduru" olduğunu belirten bir vatandaş, TBMM yerleşkesinin bulunduğu alanın rayiç bedelini sordu.

İstanbul Beykoz'da yaşayan Niyazi Suiçmez adlı bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvuruda, 2-B arazisi üzerinde bulunan fındık bahçesinden kazandığı parayla geçimini sağlamaya çalıştığını savundu.
Topraklarında ''işgalci'' durumuna düşürüldüğünü iddia eden Suiçmez, TBMM binasının arsasının rayiç bedelini öğrenmek istedi.
Suiçmez, ayrıca dilekçesinin Meclis Genel Kurul kürsüsünde okunmasını da talep etti.

''Talebin yerine getirilmesi mümkün değil''

Başvuruyu değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonu ise kararında, dilekçenin konusunun komisyonunun görev ve yetki alanına girmediği, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Meclis Genel Kurulu kürsüsünde hangi belge ve yazıların okutulacağının Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili hükümlerinde belirtildiği kaydedilen kararda, ''Dolayısıyla dilekçenin talebinin komisyonumuzca yerine getirilmesi mümkün değildir'' denildi.
Dilekçe başvurusunda belirtilen hususların milletvekilleri aracılığıyla yerine getirilmesinin daha faydalı olacağı vurgulandı.

Meclis bürokratları ise TBMM Yerleşkesi'nin bulunduğu arazinin, Maliye Bakanlığı tarafından Meclis'e tahsis edildiğini bildirdi. Meclis arazisinin 2-B kapsamında olmadığını belirten yetkililer, yerleşkedeki yapıların imar planının bulunduğunu, kaçak yapı statüsünde olmadığını kaydetti. Yetkililer, üzerindeki yapının da tarihi eser niteliğinde bulunduğunu vurguladı.
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap