9 °C

Vergi istisnası belgelendirmeye bağlı olacak

Serbest bölgede üretilerek ihraç edilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'inin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerekecek.

Vergi istisnası belgelendirmeye bağlı olacak

ANKARA- Serbest bölgelerdeki personel ücretlerinin gelir vergisi istisnası uygulamasından yararlanabilmesi için, o bölgede üretilen ürünlerin ihraç bedelinin en az yüzde 85'nin yurt dışına ihraç edilmiş olması gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin "Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri" yayımlandı.

Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnası uygulamasına yönelik anılan değişikliklerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği hatırlatılan sirkülerde, istisna uygulaması ile ilgili işlemlerin 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunun, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilmiş olan vergi terkin edileceği ve bu Rapora Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri ekleneceği belirtildi. Sirkülerde şunlar kaydedildi:

"Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporuna kapasite raporunun eklenmesi; üretimin konusu, işyeri, makine tesisat ve sabit kıymetlerin durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkındaki bilgilerin tespit edilmesine yönelik olduğundan, kapasite raporunu gelir vergisi stopajına ait tutarların vergi dairesince tecil işleminin yapıldığı dönemden sonra alan mükelleflerce, söz konusu raporda belirtilen iktisadi kıymetlerin, üretim tarihi itibarıyla mevcut olduğunun;

- Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin faturalar,

- Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince düzenlenen rapor ve tutanaklar,

- İlgili mevzuat gereği kamu kurumlarına verilen bildirim ve beyanlar gibi belgelerle tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi kaydıyla, kapasite raporunun alındığı tarihten önceki dönemler için de gelir vergisi stopajı istisnası uygulamasından yararlanılması mümkündür."

Ürünlerin yüzde 85'inin ihraç edildiği belgelendirilecek

Sirkülere göre, 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 3218 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında serbest bölgede üretim faaliyetinde istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnası uygulamasından yararlanabilmesi için, serbest bölgede üretilerek ihraç edilen ürünlerin FOB (Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir)bedelinin en az yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi zorunlu olacak.

Ancak, serbest bölgede üretilen ürünlerin yurt dışına ihracında gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edildiğinin "Serbest Bölge İşlem Formu" ile belgelendirilmesi halinde de 3218 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi istisnası uygulamasından faydalanılması mümkün olacak.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.