10 °C

Vergi kaçıran 'nokta atışı'yla bulunacak

Gelir İdaresi, Elektronik Defter Projesi uygulamasına başlıyor.

Vergi kaçıran 'nokta atışı'yla bulunacak

ANKARA - Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile "nokta atışı" yöntemiyle mücadele için Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242'inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Elektronik Defter Projesi uygulamasına başlayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile "nokta atışı" yöntemiyle mücadeleye hazırlanıyor.

E-Defterin hayata geçirilmesi için defterlerin veri standardı ve veri formatının tanımlanması ile defterlerin elektronik ortamda tutulması, aktarılması, arşivlenmesi ve onaylanmasına ilişkin teknik ve hukuki altyapı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da iştirakiyle Maliye Bakanlığında çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda elektronik ortamda tutulacak yasal defterlerden yevmiye defteri ve büyük defter için uygun veri formatları tespit ediliyor.

Büyük mükelleflerden başlanacak

E-Defter Projesinde yükümlük getirilen sektörlerde defterler, elektronik ortamda tutulacak. Uygulamaya da Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı mükelleflerden başlanacak. Elektronik defter uygulaması, daha sonra diğer mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Elektronik defter, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede de etkinlik sağlayacak. Elektronik defterle birlikte, denetim elemanlarının incelemeler sırasında gördükleri her şey, risk analizi çerçevesinde Gelir İdaresince önceden görülebilecek.

Yeni sistemde, bir işletmenin gelir ve gider kalemlerindeki tüm ayrıntılar, elektronik ortama taşınacak. Bu şekilde halen sadece bilanço, gelir tabloları ve dipnotları görebilen Gelir İdaresi, elektronik defter uygulamasıyla birlikte, hesap kalemlerindeki her ayrıntıdan bilgi sahibi olacak.

İdare, uygulama sayesinde defter ve belgeye temas etmeden risk analizi fırsatını da elde edecek. Bir işletme, incelemeye alınmadan da daha net belirlemeler yapılabilecek.

E-Defterde çeşitli kontrol mekanizmalarına da yer verilecek. Bu mekanizmalar sayesinde hatalı ve yanlış işlemlerde uyarı sistemleri devreye girecek.

Elektronik defter uygulamasında, inceleme elemanları bir işletmenin defterlerini ve belgelerini alıp, aylar süren denetimlerde her şeye bakmak yerine, tespit edilen risk analizleri çerçevesinde nokta vuruş yöntemiyle denetim faaliyetinde bulunacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik defter uygulamasına yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.