Vergide kalıcı çözümü hala bekliyoruz

Küçük, vergi sistemi ve kayıt dışı faaliyetlerle ilgili sorunlara kalıcı ve köklü çözüm getirecek kapsamlı bir düzenlemeyi beklediklerini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, vergi sistemi ve kayıt dışı faaliyetlerle ilgili sorunlara kalıcı ve köklü çözüm getirecek, vergi sistemini adil, uygulamada ve denetimde etkin bir yapıya taşıyacak, reform niteliğinde, kapsamlı bir düzenlemeyi halen beklediklerini söyledi.

Küçük, İSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere değinerek, Libya'daki operasyonun işgale dönüşmeyeceğini ümit ettiğini, "yeni bir Irak veya Afganistan'ın" yolunu açacak bir sürecin bölge halklarına büyük zarar vereceği gibi batıya da fayda sağlamayacağını ifade etti.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelere işaret eden Küçük, yılın ilk aylarında bütçenin fazla oluşturması sıklıkla görülen bir durum değilken, 2011'in ilk 2 ayında bütçenin 2 milyar lira fazla verdiğini hatırlattı.

Bütçedeki iyileşmenin yılın kalanında da devam edeceğini ümit ettiklerini dile getiren Küçük, "Zira 2011, bir seçim yılı ve bir seçim yılının bütçede iyileşme ile kapanması, ekonomik politikalarda popülizmden uzaklaşmanın işareti olarak özellikle önemlidir. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere bu durum Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni daha da pekiştirecektir" diye konuştu.

Vicdanlarda kayıplar ortaya çıkabilmekte

Tanıl Küçük, tüm bu olumlu tablonun ve iyimser beklentilerin yanında ekonominin iki önemli "kara deliği" olan dış ticaret açığı ve cari açıkta henüz iyileşme olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vergi sistemi ve kayıt dışı faaliyetlerle ilgili sorunlara kalıcı ve köklü çözüm getirecek, vergi sistemimizi adil, uygulamada ve denetimde etkin bir yapıya taşıyacak, reform niteliğinde, kapsamlı bir düzenlemeyi halen beklediğimizi de altını kalınca çizerek dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Biz kapsamlı reform beklentisi içindeyken, onun yerine Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırması, bilinen adıyla Torba Yasa gündeme gelmiştir. Yasa ile getirilen yeniden yapılandırma, kriz nedeniyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanan işletmeler açısından şüphesiz ki önemli bir imkandır."

Verginin sadece matematiksel bir mesele olmadığını, devlet-vatandaş arasındaki en temel ilişki olduğunu, siyasi ve toplumsal boyutları bulunduğunu ifade eden Küçük, "Yeniden yapılandırmalarda matematiksel kayıp olmasa dahi vicdanlarda kayıplar ortaya çıkabilmekte, güven duygusu zarar görmektedir" yorumunu yaptı.

"Yüzde 1 KDV uygulamalı leasing modeli..."

Yeniden yapılandırmanın gündeme geldiği yıllarda vergi tahsilatı artsa bile af beklentisinin arttığı dönemlerde düşebildiğine dikkati çeken Küçük, "Bir yerde af, affı doğurmaktadır. Bizim beklentimiz kalıcı çözümdür" dedi.

Daha önce de pek çok beyaz sayfa açıldığını anımsatan Küçük, "Temennimiz, Torba Yasa ile açılan bu son 'beyaz sayfa'nın, bu defa artık kayıt dışı faaliyetleri kayıt altına almaya yönelik bir hamlenin zemini, yıllardır beklediğimiz, vergi reformunun ön adımı olabilmesidir" diye konuştu.

Ekonomide iyileşmenin sürdürülebilirlik kazanması için yatırım artışının devam etmesinin şart olduğunu vurgulayan Küçük, bunun için yeni teşvik sistemi çalışmalarının sürdürülmesi, yatırımları özendirecek uygulamaların daha da çoğalması, bu bağlamda yüzde 1 KDV uygulamalı leasing modelinin eksikleri giderilerek tekrar uygulanmaya konulması gerektiğini söyledi.

"Yılan hikayesine dönen KKDF konusu"

Rekabet güçlerini desteklemek üzere mikro reform taleplerini sık sık gündeme getirdiklerini hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri, 2003 yılından bu yana Sayın Unakıtan'ın döneminden bu yana Maliye Bakanlığımızla aramızda adeta bir çeşit yılan hikayesine dönen KKDF konusudur. Yıllardır dile getirdiğimiz talep, tüketim malı dışarıda bırakılarak kapasite raporlarında belirtilmiş hammadde ve yatırım malı ithalatında KKDF'nin tamamen kaldırılması, sanayicilerimize, kapasite belgelerine bağlı olarak KKDF ödemeden ithalat yapabilme imkanının tanınmasıdır. Bizler de bu ağır yükü nispeten de olsa hafifletmek üzere elektrik faturalarındaki TRT payının tamamen kaldırılmasını önermekteyiz ve yine uzun yıllardır dile getirmekteyiz."

 

Etiketler