Yapı denetimi, 62 ile daha yayılıyor

1 Ocak 2011'den itibaren inşaatlar, yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Yapı denetimi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılıyor.

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile yapı denetimi 62 ilde daha uygulamaya konuluyor.

Yapı denetimi, 2001 yılında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da pilot olarak uygulamaya konulmuştu.

Uygulamayla, kamuya ait yapı ve tesisler ile yasada belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, söz konusu illerde inşa edilecek tüm yapıların yapı denetimine tabi olması zorunlu tutulmuştu.

Bu kapsamda, yapıların Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı izin belgesiyle çalışan, tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarınca denetime tabi olmaları öngörülmüştü.

Bu konularda ilginizi çekebilir