4 °C

Yeni Tarım Havzaları Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile iklim, toprak, topoğrafya, arazi sınıflandırması, ürün, üretim gibi bilgilerle tarım envanteri oluşturulacak.

Yeni Tarım Havzaları Yönetmeliği yürürlüğe girdi

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin uygun ekolojilerde geliştirilmesi için belirlenen tarım havzalarında, tarımsal faaliyetlerin entegre bir şekilde yürütülmesi, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve tarım envanterinin hazırlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Havzaları Yönetmeliğine göre, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile iklim, toprak, topoğrafya, arazi sınıflandırması, ürün, üretim gibi bilgilerle tarım envanteri oluşturulacak. Talep tahmini ile üretim, tüketim, dış ticaret, fiyat, nüfus, milli gelir ve diğer veriler kullanılarak, gelecek yıllara ait ürün ve üretim öngörüleri yapılacak.

Karar Destek Sistemi ile de toplam refahın artırılması, destek bütçesi, talep tahmini, havzaların üretim potansiyeli gibi verilerle, hangi ürünlerin, hangi havzalarda ve ne miktarda yetiştirileceğine  yönelik bilgi üretilecek.

Kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için modelin önerdiği ürünlerin işletme yapısının güçlendirilmesi teşvik edilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlamalarında, yeter gelirli arazi büyüklüklerinin belirlenmesinde ve işletme yapısının güçlendirilmesinde model çıktılarından faydalanılacak.

Ürün bazında üretici kuruluşların havza modeli ile uyumlu hale getirilmesi ya da kurulması destek ve eğitim programları ile teşvik edilecek.

Destekleme konularında alana, miktara ve destekleme araçlarına karar verilmesinde model tarafından yapılan öngörülerden faydalanılacak. Desteklemelerde model ile belirlenemeyen havzaya özgü lokal alanlarda bulunan ürünler de dikkate alınacak.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.