19 °C

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tebliği yayınlandı

Gümrük işlemlerini gerçekleştirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından adına yetki belgesi düzenlenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) sisteminin daha etkin işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren tebliğ yayınlandı.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tebliği yayınlandı

Yeni tebliğe göre YGM’ler tespit işlemleri sırasında belirledikleri eksiklikleri hemen ilgili gümrük idaresine bildirmekle yükümlü kılındılar.

YGM’ler, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlülerle doğrudan veya dolaylı olarak iş ilişkisinde bulunamayacaklar. Mesleki ve akademik unvanları dışında sahip olunan başka unvanları kullanamayacaklar.

Tebliğe göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri antrepolarla ilgili giriş çıkış dahil her türlü tespit yanı sıra, geçici ithalat rejimine ilişkin tespitler, gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespitler, menşe mevzuatına ilişkin tespitler gibi çalışmalar yapabilecekler.

Antrepolara ilişkin tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaklar.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacağı her bir tespit için yükümlülerle ayrı bir tespit sözleşmesi yapılacak.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, tespit işlemleri sırasında gümrük mevzuatına aykırılık tespit etmeleri veya buna ilişkin ciddi şüphe oluşması halinde bunu hemen ilgili gümrük müdürlüğüne bildirecek.

Tebliğin ilgili hükümlerine aykırılıklara, değişen miktarda idari usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap