18 °C

YSK üyelerini kim seçiyor?

Türkiye'de gözler İstanbul seçimleri için verilecek karara çevrilmişken, YSK'nın yapısı internette en çok merak edilen konuların başında geldi.

YSK üyelerini kim seçiyor?

Kendi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir kurul" olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün saat 14:30'da AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi yönündeki talebini görüşmek üzere toplanacak.

Gün içinde karar çıkması beklenirken internette pek çok kişi "YSK üyelerini kim seçiyor?" sorusunun cevabını aradı.

Anayasa'nın "Yasama Bölümü" içinde yer alan ve seçimlerin genel yönetimi ile denetimini yürüten kurumun 7 asil ve 4 yedek üyesi bulunuyor.

Bu üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i de Danıştay tarafından, kendi üyeleri arasından salt çoğunluk aranarak gizli oy ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan genel seçimde en yüksek oyu almış dört siyasi parti ile TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, ilgili siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla YSK'da 1 asıl ve 1 yedek temsilci bulundurabiliyorlar.

Söz konusu temsilciler, kurulun tüm çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyorlar ancak oy kullanma hakları bulunmuyor.

Bu arada, YSK üyelerini oluşturduğu için Yargıtay ve Danıştay seçimlerine de bakmak gerekirse;

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve savcıları arasından Hakim ve Savcılar Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçiliyor.

Danıştay üyelerinin dörtte üçü ise birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.