25 °C

Zincir restoranlar da Turquality desteği alacak

Yurtdışında markalaşmaya yeni destek geldi. Bundan sonra yurtdışında yayılmak isteyen yerli restoran zincirleri de Turquality desteğinden yararlanacak.

Zincir restoranlar da Turquality desteği alacak

ANKARA - Yurtdışında Türk markalarını destekleyen Turquality uygulamasında zincir restoranlar ve endüstriyel tasarımlar da destek kapsamına girdi.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ‘de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ‘i Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Şirket" tanımına "zincir restoran" tanımı ekleyen tebliğle zincir restoran Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokanta veya kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta veya kafeden oluşan zincir şeklinde tanımlandı. Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar ve kafeler bu tanımın dışında tutuldu.

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve imajının desteklenmesine yönelik Tebliğ‘e göre patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları

ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Stratejik İş Planları‘nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak; açtıkları veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi, resim, harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 500 bin dolar düzeyinde destek alabilecek.

Lokanta ve kafelere 400 bin dolara kadar destek

Mağaza, lokanta ve kafe açmak amacıyla gerçekleştirilen uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları veya açacakları mağaza, lokanta, kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400 bin doları geçmeyecek.

Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek mağaza sayısı 50'yi geçmeyecek. Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri 200 doları aşmayacak. Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı 100 ile sınırlandırılacak.

Hedef ülkelerde düzenlenen fuara katılanın desteği % 70'e çıktı

İhracat stratejisi çerçevesinde ihracatın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmaların hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yüzde 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanacak. Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların stantlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının yüzde 50‘si destek kapsamında katılımcıya ödenecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu‘nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete‘de yayımlandı. Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmaların hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yüzde 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanacak.

Hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yanısıra bu Tebliğ kapsamında yüzde 75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamayacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap