Zirai Karantina Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

İthal materyalinin laboratuvar testleri, bakanlıkça görevlendirilmiş araştırma enstitülerince yapılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın "Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılacak.

Ancak, bu kurumlarda konusunda uzman ziraat mühendisi veya orman endüstri mühendislerinden en az birinin istihdam ettirilmesi gerekecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir