İstanbul Havalimanı, sürdürülebilirlikte sektöre örnek oluyor

Tüm atık yönetimi altyapısını geri dönüşüm sağlayacak şekilde dizayn eden İstanbul Havalimanı, kurulduğu günden bu yana karbon ayak izini azaltırken, önemli oranda enerji ve su tasarrufu sağlamaya devam ediyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İstanbul Havalimanı bünyesinde 2014 yılında Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü kuruldu. Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü altında 5 birim görev yaptı: Çevre Yönetimi, Ekoloji Yönetimi, İşletme ve Sürdürülebilirlik, Sosyal Yatırım Yönetimi ve Yaban Hayatı Yönetimi. 

Halihazırda çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, İGA için de Sürdürülebilirlik, Çevre ve Peyzaj, Operasyon/ Yaban Hayatı Yönetim birimleri altında yürütülmektedir. Tüm bu çalışmalar 40 kişiden oluşan komite üyeleriyle değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi içerisinde aşağıdaki çalışma grupları oluşturulmuştur:

• İklim Değişikliği ile Mücadele,
• Çevre Yönetim,
• Sosyal Sorumluluk Projeleri,
• Sıfır Atık Programı,
• Biyoçeşitlilik,
• Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Programlar,
• Erişilebilirlik,
• İGA İyi Fikir Platformu

IFC standartlarında Rambol Environ tarafından gerçekleştirilen Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi kapsamında, bir Çevre Yönetim ve İzleme Programı bulunuyor. Bu program kapsamında tüm operasyonların çevresel, ekolojik ve sosyal etkileri uzmanları tarafından değerlendiriliyor; olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi için gerekli önlemler tanımlanıyor ve bu doğrultuda gerekli tüm aksiyonlar alınıyor.

IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında yola çıkılarak, İstanbul Havalimanı Çevre ve Sürdürülebilirlik Standartları oluşturulmuştur. Yeşil bina, yeşil hava alanı gibi sürdürülebilirlik mekanizmalarını takip edilmekte ve havacılık sektörüne örnek teşkil edecek standartların oluşturulması hedeflenmektedir.

İGA kendi atıkları da dahil olmak üzere, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren tüm tarafların atıklarını; kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırıyor. Tüm atık yönetimi altyapısını geri dönüşüm sağlayacak şekilde dizayn ediyor. İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren işletmelerin tümü ortak sinerjiyle Sıfır Atık Programı’na uygun hareket ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nın Sıfır Atık Deklarasyonu, İGA liderliğinde 18 ana paydaşın CEO’ları tarafından imza altına alınarak uygulamalara başlanmıştır.

Karbon ayak izi azaltılıyor

İstanbul Havalimanı, ‘Sıfır Atık Prensipleri’ bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bina henüz dizayn aşamasındayken yürütülen çalışmalar ile, konvansiyonel sistemlere göre yüzde 24 enerji verimliliği ve yüzde 40 su verimliliği sağlanacak şekilde tasarlandı ve inşa edildi. Ulusal hattan enerji tedarik ederken, yenilenebilir enerji kaynaklı satın alımları önceliklendirildi ve nihayetinde kalan karbon ayak izi de karbon kredisi satın alarak sıfırlanıyor. İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı dahilinde havalimanı iklim değişikliğine uyumlu hale getirildi. Tüm operasyonlarda daha az karbon ayak izi üretilmesi için atık yönetimi öncelikler arasında yer alıyor.’’

İGA’nın Sıfır Atık stratejisi

İstanbul Havalimanı’nda atıklar; kağıt, ambalaj, cam, evsel atık ve organik atık olmak üzere sıfır atık kurgusuna uygun olarak beş ayrı kategoride yönetilmektedir. İstanbul Havalimanında her gün 270 bin atık kutusu 17 araçla toplanmaktadır. Atık yönetiminde 210 çalışan istihdam edilmektedir.

İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, Sıfır Atık Programı ve çevresel dönüşüm yaklaşımı sayesinde tam kapasite ile hizmet verilen Nisan 2019 tarihinden bu yana 1.100 ton daha az karbondioksit salınımı, 38.000 varil yakıt tasarrufu, 35,1 milyon kilowatt enerji tasarrufu, 20.000m3 hammadde tasarrufu sağlandığını ifade etmiştir.