8 °C

Avustralyalı firma Rusya için tereyağı satın almak istiyor

Avustralya’dan irtibata geçen bir firma Rusya’daki müşterilerinin tereyağı satın almak istediğini belirterek Türk firmalardan fiyat teklifi talep ediyor.

Avustralyalı firma Rusya için tereyağı satın almak istiyor

Avustralya, ticari müzakere turlarında düzenli görüş bildiren DTÖ'deki aktif ülkeler arasındadır. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)nin en önemli üyelerinden olup, üye ekonomiler arasında ticari serbestleşmenin desteklenmesinde büyük rol oynamaktadır. Avustralya ihraç ettiği ürünlerin ve hizmetlerin % 70ini APEC üyesi ülkelere yapmaktadır.

Doğal kaynaklar yönünden zengin, maden, metal ve doğal gazın yanında, buğday başta olmak üzere önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı olan Avustralya’nın toplam ihracatında önemli bir bölümü söz konusu maddelerin oluşturması nedeniyle, dünya ham madde fiyatlarındaki değişmeler Avustralya ekonomisini önemli oranda etkilemektedir. Avustralya, sanayi ürünleri ihracatını artırma çabası içinde olmakla birlikte, uluslararası ticaretteki rekabet bunu zorlaştırmaktadır. Ancak, sürekli büyüyen Çin’in ekonomisinin enerji ve ham maddelere olan ihtiyacı, dünyadaki arz açığı nedeni ile hammadde fiyatlarını artırmakta ve bu durum da Avustralya ekonomisini olumlu etkilemektedir. Avustralya net petrol ithalatçısı bir ülke olmasına karşın, mineraller ve enerji alanında başlıca ihracatçı konumunda olup, doğal gaz ve kömür ihracatı gün geçtikçe artmaktadır.

Zaman zaman yaşanan kuraklık, uluslararası alanda yaşanan durgunluk gibi olumsuz etkenler, hammadde talebinin ve hammadde fiyatlarının artması gibi faktörlerle dengelenmektedir. Avustralya’da sektörlerin gayrisafi milli hâsılaya katkısı konusunda; tarım, büyük bir katkı sağlamamakta, tarım sektörünün gayrisafi milli hâsılaya katkısı, son yıllarda, ortalama % 3 olmaktadır. En büyük katkıyı hizmetler sektörü yapmaktadır.

Avustralya’dan irtibata geçen bir firma Rusya’daki bir müşterilerinin tereyağı satın almak istediğini belirterek bununla alakalı olarak fiyat teklifi alabilecekleri Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We have received an enquiry for BUTTER that is 82% fat, frozen. No GMO. Stock in 20-25 kgs. Destination: Russia. Payment type: FOB.
If you would like to go ahead with the order, I would appreciate if you can provide more details on your butter along with your quote.
Upon receipt of your reply, I shall forward it to the buyer and the proper procedure shall be put in place to move the deal forward.
Thankfully,

http://turkishexporter.net/en/Leads/343552_australian-company-want-to-order-butter

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.
Lütfen bağlı bulunduğunuz bu tür dernekler aracılığıyla Turkishexporter.Net'e başvurunuz...

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap