9 °C

Eximbank'ın 2013 yılı limitleri belirlendi

Eximbank'ın 2013 yılı limitleri belirlendi

ANKARA - Türk Eximbank, 2013 yılı ülke limitleri belli oldu. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2013 Yılı Programında belirlenen Türk Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanması Bakanlar Kurulu’nca 8 Nisan 2013 tarihinde kararlaştırıldı. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) resmi destekli ihracat kredilerine ilişkin ülke risk sınıflandırmaları esas alınarak hazırlanan listede tüm ülkeler 7 gruba ayrıldı. 0-2 ve 3’üncü grupta yer alan ülkeler için grup limiti azami 1.5 milyar dolar olarak belirlenirken, bu grupta yer alan ülkelerin ülke tavanı ise yeni sisteme göre 0-2. Grup ülkelerde 750 milyon dolar, 3. Grup ülkelerde 600 milyon dolar olarak belirlendi. 

Türk Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesinde 4. grupta yer alan ülkelere grup limiti 1 milyar dolar, ülke tavanı ise 450 milyon dolar olarak tahsis edildi. 5. grupta yer alan ülkeler için de grup limiti 1 milyar 250 milyon dolar, ülke tavanı 400 milyon dolar oldu. 6 ve 7’inci grupta yer alan ülkeler için ise 1 milyar 250 milyon dolarlık grup limiti belirlenirken, 6’ıncı gruba 350, 7’nci gruba ise 300 milyon dolar ülke tavanı tahsis edildi. 
Bununla birlikte, limitler yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sigorta faaliyetlerine ilişkin ülke limitleri olup, 2013 yılında Ülke Kredi/Garanti Programı kapsamında yapılacak kredi tahsisi ile kapsama alınacak sigorta tutarını ifade ediyor. Ülke kredileri kapsamında, 1.5 milyar dolar proje ve 500 milyon dolar mal kredisi olmak üzere 2 milyar doları nakdi ve 500 milyon doları gayrinakdi olmak üzere 2.5 milyar dolar kredi kullandırılması, Orta Uzun Vadeli Sigorta Programı kapsamında ise 500 milyon dolar tutarında destek sağlanması öngörülüyor. Karara göre, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore ise kapsam dışı bırakılırken, OECD risk sınıflandırmasında belli bir risk sınıflamasına tabi tutulmamış ülkelerin, 7. Grup ülke olarak kabul edilmesi hükme bağlandı. 
Ayrıca karara göre, işlemin Türk Eximbank Yönetim Kurulu’na sunulduğu aşamada ilgili ülkenin içinde bulunduğu grubun limitleri dikkate alınacak. Bir yıl içinde bir ülkeye açılacak ülke kredisi ve kapsama alınacak orta ve uzun vadeli sigorta toplamı, belirlenen grup içi ülke tavanını aşamayacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap