6 °C

İhracatçıda 'planlama' yok 'umut' var

‘Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum Analizi Raporu’na göre ihracatçı firmaların yüzde 95’inin ileriye dönük planı yok. Fuar ve KOSGEB desteklerinden yararlanamasa da yüzde 76’sı dış ticaret hacminin artacağına inanıyor

İhracatçıda 'planlama' yok 'umut' var

BELMA BAĞRIK

ADANA - Adana Ticaret Odası’nın hazırladığı ‘Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum Analizi Raporu’ nun sonuçları açıklandı. Son 2 yılda aktif olarak dış ticaret yapan 400 firmadan 281’nin yanıtladığı anket sonuçlarına göre bu firmalardan 147’si sadece ihracat, 133’ü hem ihracat hem ithalat, 1’i ise sadece ithalat yapıyor. Söz konusu 281 firmada 19 bin 238 kişinin istihdam edildiği; bunların yüzde 22’sinin ihracat yapan firmalarda, yüzde 77’sinin hem ihracat hem ithalat yapan firmalarda firmada çalıştığı görüldü. Firmaların 114’ünde müstakil bir dış ticaret biriminin olduğu, 167 firmada ise böyle bir bir biriminin bulunmadığı saptandı. Firmaların yüzde 95’inin ileriye yönelik dış ticaret planlaması olmadığı, olanların ise sadece yüzde 26’sının 5 yıl ve üzeri planlama yaptığı vurgulandı. Geriye kalan yüzde 74’ü ise kısa dönemli de olsa planlama yapıyor. Bu veriler firmaların dış ticarette kurumsallaşmasının yeterli düzeyde olmadığını gösteriyor. Ankete katılan firmaların yüzde 76’sı dış ticaret hacimlerinin artacağını, yüzde 5,8’lik kesimi azalacağını, yüzde 18.2’lik bölümü ise değişmeyeceğini düşünüyor. İhracattaki en büyük sorun finansman maliyetleri Ankete katılan firmalara göre ihracatta en büyük sorun ‘finansman maliyetlerinin yüksekliği’. Onu ‘hammadde fiyatlarının yüksekliği’ izliyor. Firmaların büyük çoğunluğu, finansman kaynağı olarak öz sermayelerini kullanırken, yararlanılan destekler arasında; fuar ve KOSGEB destekleri ilk sıralarda yer alıyor. Yatırım desteklerinin geri planda kalması, firmaların yatırımlarında devlet desteklerinden yeterince faydalanmadıklarını gösteriyor. Rapora göre Adana’dan 90 farklı ülkeye ihracat yapıldığı görülürken, firmaların dış ticarette Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan sonra ABD’yi de oldukça önemsedikler belirtiliyor. Ankete katılan firmaların büyük bir çoğunluğu, halen müşterilerin kendileri buluyor.Müşteriye ulaşmada kullanılan diğer yöntem ise, yurtiçi ve yurtdışında yapılan ikili işbirliği görüşmeleri. Anket sonuçları firmaların pazar araştırmasına yeterince önem vermediğini gösteriyor. Ankete göre, firmaların yüzde 51’i Ar-Ge çalışması yapıyor. Firmaların dış ticarette yaşadığı sorunların arasında ürün yelpazesinin sınırlı olması ve rekabetçi fiyat sunamama öne çıkıyor.

2015 Adana’nın ihracatta atılım yılı olacak 
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: Dış Ticaret Eylem Planı kapsamında Adana’nın ihracattaki yol haritasını çizdik. Önümüzdeki dönem, Adana’nın ihracatta atılım yılı olacak. Bunun için tüm firmalarla iletişim kuracağız. Hiç ihracat yapmayan firmaların sorunlarını çözecek, yapanların da ihracatını artırmasına yönelik çalışma yapacağız. Adana’nın tekrar eski günlerine dönebilmesi için ihracatı artırmaktan başka çare yok. Sunduğumuz fuar desteklerinin yanısıra üyelerimiz için fuar rehberi de oluşturacağız. Bu rehberde fuarlara nasıl katılacaklar, hangi desteklerden faydalanılacağı gibi önemli bilgiler yer alacak. Dış ticaret eğitimlerine daha fazla ağırlık vererek firmalarımızı cesaretlendireceğiz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.