8 °C

Satılan otomobillerin yüzde 80'i ithal

Otomobil satışları 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 19,48 artarak 664 bin 655’e ulaştı. Satışı yapılan araçların yüzde 80'ini ise ithal araçlar oluşturdu

Satılan otomobillerin yüzde 80'i ithal

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkedeki otomobil satışlarının 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,48 artarak 664 bin 655’e ulaştığını bildirdi. Bu araçların 517 bin 527 adedinin ithal olduğunu ifade eden Maliye Bakanı, ithal araçların toplam satış içindeki payının yaklaşık yüzde 80 olduğunu açıkladı. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın soru önergesini yanıtladı. 

“Yetki Bakanlar Kurulu'nda”

Maliye Bakanı, Anayasanın 73. Maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilebileceğinin belirtildiğini söyledi. 

Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulunun Özel Tüketim Vergisi Kanununun ilgili maddesinde topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili kılındığını kaydetti. 

ÖTV Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan binek araçlarının kayıt ve tescile tabi olduğunu ifade eden Maliye Bakanı, bu araçlar için vergiyi doğuran olayın ilk iktisap olup, araçların ilk iktisabından doğan özel tüketim vergisi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce beyan edilerek ödendiğini belirterek, “Dolayısıyla, muvazaalı işlemlerin önlenebilmesi açısından binek otomobillerin ÖTV oranlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararları yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir” dedi. 

İthal edilen araçların toplam satış içindeki payı yüzde 80

Maliye Bakanı, Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre ülkedeki otomobil satışlarının 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,48 artarak 664 bin 655’e ulaştığını bildirdi. Bu araçların 517 bin 527 adedinin ithal olduğunu ifade eden Maliye Bakanı, ithal araçların toplam satış içindeki payının yaklaşık yüzde 80 olduğunu açıkladı. 

Bu durumun ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açık üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirten Maliye Bakanı, “Sonuç olarak, makrofinansal istikrarı korumak için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gereği doğrultusunda, binek otomobiller için uygulanacak özel tüketim vergisi oranları Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenmiştir” dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.