8 °C

İMSAD, Gaziantep iş dünyasıyla buluştu

Anadolu Turu’na Gaziantep’ten başlayan Türkiye İMSAD’ın Başkan Vekili Fethi Hinginar, “İnşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi

İMSAD, Gaziantep iş dünyasıyla buluştu

M. TEKİN ÇİÇEK

GAZİANTEP - Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar, Gaziantep’te, iş dünyası temsilcileri ile Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde uygulanan güncel finansman alternatifl eri ve teknolojinin en son ürünlerini paylaştıklarını belirterek, “Böylece 30 yıldır birlikte büyüdüğümüz paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin lideri 78 büyük şirketi ile alt sektörlerin tümünü temsil eden 29 derneğin çatı örgütü olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 30. kuruluş yılına özel olarak Anadolu Turu projesi kapsamında düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ilki, Gaziantep’ten başladı. Kentleşme ve sanayi alanında Türkiye’nin Anadolu’da önde gelen örnek şehirlerinden biri olan Gaziantep toplantısı, il protokolü ile sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan 100’den fazla iş dünyası temsilcisinin katılımıyla büyük ilgi gördü. 
Sürdürülebilir kalkınmaya, çevresel ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik bir çerçevenin sunulduğu Sektörel Gelişim Toplantısı, Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTB) Genel Müdürü Sinan Somer, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF), İTÜ Enerji Enstitüsü, Trakya Cam, Schneider Elektrik ve Baymak temsilcileri de konuşmaları ile yer aldılar. 

Hinginar: Anadolu’ya yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz 

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Ülkemizde ilk İlkim Değişikliği Eylem Planı’na sahip olan ve Ekolojik Kent modelinin benimsenmesi gibi farklılaşan birçok özelliği bünyesinde barındıran Gaziantep’in büyüme ve gelişme potansiyelini heyecan verici buluyorum” dedi. İnşaat malzemesi sanayini doğrudan ilgilendiren, küresel ve çok yönlü bir konu olan enerji verimliliği alanında yaşanan dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Fethi Hinginar, sözlerine şöyle devam etti: 
“Ülkemizde ve AB ülkelerinde enerji verimliliği konusundaki son gelişmeleri belirlemek amacıyla Gaziantep’te iş dünyası ile paylaştığımız ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ raporu, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına çevresel ve toplumsal katkı sağlamayı destekleyen önemli bir çalışmadır. Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde uygulanan güncel finansman alternatifleri ve teknolojinin en son ürünleri konusunda güncel uygulamalara dikkati çekiyoruz. Böylece 30 yıldır birlikte büyüdüğümüz paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefl iyoruz.” 

Mazıcıoğlu: Yaşam kalitesinden ödün vermeden ithalat azaltılmalı 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, 2013 yılında enerji ithalatının yaklaşık 56 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun da toplam ithalatın yüzde 22’sine karşılık geldiğini ifade etti. Enerji ithalatının çok önemli bir kısmının ham petrol ve doğalgazdan kaynaklandığını hatırlatan Mazıcıoğlu şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinden ödün vermeden bu ithalat kalemlerinin azaltılması gerekiyor. Bu nedenle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına öncelik verildi ve bu alana aktarılan harcama kalemlerinde artış sağlandı. Mersin’de kurulacak olan santral için cebimizden tek kuruş çıkmazken, bu 2 santralin devreye girmesiyle birlikte bize yaklaşık 7 milyar 600 milyon dolar ithalat maliyeti olan 16 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş olacak. Gaziantepli sanayicilerin yenilenebilir enerji alanında çok ciddi yatırımları var. Gaziantep’te elektriğe 2002-2014 Haziran ayı arasında 187 milyon 600 bin TL yatırım yapıldı. Ayrıca aynı dönemde 249 MWe gücünde 25 yeni santral açıldı. Gaziantep’te son 12 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında yapılan toplam kamu yatırımı ise 192 milyon 600 bin TL, elektrik ve doğalgaz şirketlerinin yatırımı ile birlikte bu miktar 443 milyon 400 bin TL oldu.” 

Bartık: İnşaatta enerjinin verimi 200 sektörü pozitif etkileyecek 

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Batık da konuşmasında, ekonomiye ivme katan ve can suyu veren inşaat sektörünün, kalkınmakta olan ülkelerin tartışılmaz en önemli ve lokomotif sektörü olduğunu vurguladı. “Ülke gelişmeye devam ettikçe, altyapı ve temel inşaat yatırımları sürdükçe, inşaat sektörü bu önemini koruyacak” dedi. Batık, şunları söyledi: “Ülkemizde cari açığın en önemli sebebi enerji. Enerji temininde dışa büyük ölçüde bağımlı olan ülkemizde, bu konunun önemli bir gündem maddesi olması için geç bile kalındı. Ne yazık ki enerji tasarrufu için elzem olmakla birlikte yapıların pek çoğunda yalıtım bulunmamaktadır. İnşaat sektöründe, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik modeller geliştirildiği takdirde beraberinde 200 sektörü de pozitif etkilenecek ve sonuçta kazanan hepimiz olacağız. İşe kamu binalarından başlamalıyız. Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak için acil önlemler alınmalı ve bu konuya önderlik edilmeli.” 

Somer: AB'de geçerli ETA belgesi verme çalışmalarına başladık 

İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTB) Genel Müdürü Sinan Somer de yapı malzemelerinde AB ile uyum çalışmaları yapan bir kurum olarak; piyasaya disiplin getirmek, haksız rekabetin önüne geçmek, yenilikçi ürünleri desteklemek ve üreticilerin önünü açmak üzere çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. İTB’nin, standardı olmayan, standartlardan sapma gösteren ve yenilikçi yapı malzemelerine “Ulusal Teknik Onay” vermek üzere görevlendirildiğini kaydeden Sinan Somer, tüm AB ülkelerinde geçerli olacak ETA / Avrupa Teknik Değerlendirme Belgesi verme çalışmalarına başladıkları bilgisini paylaştı.

 Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin üçte birinin binalarda tüketildiğini, binalardaki ısı kayıplarının ise yüzde 30-40’nın pencerelerden kaynaklandığına belirten Trakya Cam Ürün Yönetim Şefi Sefa Ertan ise Türkiye’de uygulanan TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda gerçekleştirilen revizyona dikkati çekti. Revizyonun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerince yapılacak son incelemelerden sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gireceği bilgisini veren Sefa Ertan, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Yapılan revizyon kapsamında ülkemizde pencerelerin ısı geçirgenlik katsayısı değeri 5 bölge için, 1.8 W/m2K olarak tanımlanmıştır. TS825 Isı Yalıtım Kuralları Standardında, pencereler için istenen ısı geçirgenlik katsayısının sağlanabilmesi için Low E kaplamalı çift camların kullanılması zorunlu hale getirildi. Türkiye’deki mevcut konut pencerelerinin tamamının kaliteli bir doğrama ile beraber Low E kaplamalı çift cama dönüşmesi durumunda, bir yılda sağlanacak ısıtma enerjisi tasarrufu yaklaşık 3.5 milyar dolar olacak.” 

Kulbakan: Enerji tasarrufunu yeni teknolojik ürünlerle artırın 

Baymak Çevre Mühendisi Merve Kulbakan da enerji verimliliğinin sadece bina kabuğunda değil, ısıtma- soğutma sistemleri ve verimli cihazların kullanılması ile artırılabileceğini söyledi. 

Geleneksel ısıtma sistemlerinin yeni teknolojik ürünlerle değiştirilmesinin yanı sıra bu alana uygulanacak finansal desteklerin ve sağlanacak devlet teşviklerinin, doğrudan ülke ekonomisine yansıdığını örneklerle anlatan Kulbakan, Baymak’ın sanayide enerji verimli ürünlerinin kullanıldığı projeleri paylaştı. 

Schneider Elektrik Enerji İzleme Sistemleri Satış Danışmanı Serkan Pamay ise gün geçtikçe özelliği artan akıllı telefonlar gibi Schneider Electric’in elektrik altyapısına daha kolay ve kaliteli bir şekilde hükmedebilmek için yenilikçi çözümler ürettiğini belirtti. Pamay, Schneider Electric’in Akıllı Pano sistemleri ile bugün hem daha etkin kullanım hem de enerji yönetimini desteklediklerini söyledi. 

İTÜ Enerji Enstitüsü Uzmanı Ebru Acuner de konuşmasında, ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve Türkiye’deki teorik konseptin yasal düzenlemelerle irdelendiğini ve daha sonra Türkiye’deki piyasa koşullarının genel durumuna, ihtiyaçlar ve talepler ve mevcut uygulama ile finansman yöntemleri bazında değerlendirildiğini söyledi. Acuner, binalarda enerji verimliliğiyle ilgili finansman yöntemlerinin geliştirilmesi konusundaki önerilerini paylaştı.

Salman: KOBİ’lerin enerji verimlilik projelerini kredi ile destekliyoruz 

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Pazarlama Müdürü Mustafa Salman, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) kapsamında, enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen KOBİ’leri ve ticari kuruluşları desteklediklerini söyledi. TURSEFF kredisi ile 5 yıla kadar vadeli ve enerji verimliliği özellikleri içeren projeler için, piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetli, 5 milyon euroya kadar finansman imkanı sağladıklarına işaret eden Mustafa Salman, “TURSEFF kredisi, bir teknik yardım paketi ile destekleniyor. Kredi kullanıcılarının sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra TURSEFF kapsamında başarılı kredi başvurularının hazırlanabilmesi için, uluslararası ve yerel uzmanlardan oluşan bir ekibimiz de projelerde görev alıyor” dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.