7 °C

Sanayici çalkantıya karşı Eximbank’tan destek istedi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılar nedeniyle ihracatçı sektörlerin Türk Eximbank tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayici çalkantıya karşı Eximbank’tan destek istedi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 2023’te ihracatçılara 80 milyar dolar destek sağlama hedefi taşıyan Eximbank’ın sanayicilerin rekabet gücüne ve katma değer yaratma kapasitesine sağlayacağı katkının nicelik ve nitelik olarak artmasını istedi. Bahçıvan, “Finansal çalkantı döneminde ihracatçı sektörlerimizin desteklenmesi çok önemli bir ihtiyaç” dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, siyasi kaynaklı olaylar ile Euro Bölgesi’nde düşük talep, sermaye hareketlerinin yavaşlaması ve kurdaki belirsizlikler gibi faktörleri hatırlatarak, “İçinde bulunduğumuz finansal çalkantı döneminde ihracatçı sektörlerimizin desteklenmesi çok önemli bir ihtiyaç” dedi.

İSO Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, “İhracat ve Sanayi Odaklı Yeni Bir Ekonomik Hikayede Finansmanın Rolü ve Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan konuk olarak katıldı. Bahçıvan konuşmasında, 2023’te ihracatçılara 80 milyar dolar destek sağlama hedefi taşıyan Eximbank’ın sanayicilerin rekabet gücüne ve katma değer yaratma kapasitesine sağlayacağı katkının nicelik ve nitelik olarak artmasını umut ettiklerini söyledi. Euro Bölgesi’nde düşük talep, Rusya ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik çatışmalar, sermaye hareketlerinin yavaşlaması ve kurdaki belirsizlikler gibi faktörlerin ihracatçıların ve sanayicilerin karlılığını sınırlandırdığına dikkat çeken Bahçıvan, “İçinde bulunduğumuz finansal çalkantı döneminde ihracatçı sektörlerimizin desteklenmesi çok önemli bir ihtiyaç. Ekonomik büyüme için para politikalarının, düşük talep sorununu çözecek ve potansiyel büyümeyi artıracak adımlarla desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

'Daha yaratıcı bir kurumsal yapı oluşturulmalı'

İSO olarak her fırsatta Türkiye ekonomisinin yeni bir hikaye yazmak zorunda olduğunu söylediklerini hatırlatan Bahçıvan, “Yeni ekonomik hikaye ileri teknolojiyi, katma değeri yüksek ürünlere dayalı üretimi esas alıyor. Bu noktada Türk Eximbank gibi ihracat kredi kuruluşlarının sağlayacağı destek çok önemli. Şu anda en kritik ve kırılgan nokta; firmaların bilançolarındaki yabancı kaynaklı borçlanmadan oluşan yatırım yapısı. Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası programları çerçevesinde ihracatçılarımızın yurtdışı satışlarından kaynaklanan alacaklarını güvence altına alınması, yeni pazarlara açılabilmemiz ve mevcut pazarlarımızı koruyabilmemiz açısından çok önemli” dedi.

Türk Eximbank’ın ihracatçılara daha yakın olmak için gerçekleştirdiği açılımları memnuniyetle karşıladıklarını da dile getiren Bahçıvan, bankanın özellikle KOBİ’lere yönelik döviz kredilerinde sağladığı faiz indirimlerinin zorlu maliyet koşullarına yönelik duyarlılığının bir göstergesi olduğunu da söyledi. Bahçıvan, “Eximbank’ın uluslararası işbirliklerine girmesi ve yurtdışından doğrudan finansman sağlaması için statü değişiklikleri yapılmalı" diye konuştu.

Sanayicilerin Türk Eximbank'a önerileri

• Orta vadeli sermaye malı ihracatı odaklı alıcı kredileri programları genişletilmeli. • Yüksek teknolojili ürün ihracat kredi programları uygulanmalı, yurtdışında yatırım yapan, katma değeri yüksek ürün ihraç eden, Ar-Ge ve Ür-Ge harcamaları olan firmalar azami ölçüde desteklenmeli. • Sermaye malı ihracatında navlunlojistik-depolama finansmanı için özel programlar çerçevesinde 1 yıl vadeli satıcı kredileri kullandırılmalı. • Kısa vadeli sevk öncesi ve sevk sonrası kredi vadeleri korunmalı, faiz oranları asgari seviyelerde (DTÖ kuralları ile uyumlu) uygulanmalı, teminat mektubu tutarının yüzde 95’ine kadar kredi kullandırılmalı. • Kendi markası ile ve kendi perakende birimleri ile yurtdışında satış yapacak olan ihracatçılara 2 yıl vadeli paket programlar içinde ihracat kredisi kullandırılmalı, Turquality programında tarif edilen iş aşamaları ile uyumlu kredilendirme sağlanmalı. • Yakın ve komşu pazarlar ile yeni pazarlarda ve serbest ticaret anlaşması imzalanacak/imzalanan pazarlarda seçilmiş bankalar ile yapılacak işbirlikleri kapsamında alıcı kredileri sigortalanmalı. • Satıcı kredilerinin sigortalanmasında
KOBİ sigorta primleri indirilmeli. • Yakın ve komşu pazarlar ile yeni pazarlarda ülke programları kapsamında ihracat alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalanmalı. • Yurtdışı taahhüt işleri yapanlar ile ihracatçıların sorunlu hale gelen ihracat alacaklarının tahsilatı için uluslararası kurum ile de işbirliğine gidilerek bir tahsilat sistemi kurulmalı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.